Paasstage – Jeugd

PAASSTAGE OUTDOOR MET INDOOR MOGELIJKHEDEN

De paasstage is voorbehouden aan BTC leden. Elk jaar moet het lidmaatschap vernieuwd worden voor aanvang van de lente daar deze geldig is van 1 april tot 31 maart. Ga hiervoor naar de “Over BTC – lid worden ?” – indien dit nog niet gedaan is.

De paasstage zal doorgaan van maandag 8 april tot en met vrijdag 12 april 2019. De stage zal in principe doorgaan op de buitenterreinen. Afhankelijk van de weeromstandigheden zullen o.a. ook de terreinen in de ballon van BTC gebruikt worden.  Er is een recreatieve stage en een competitiestage.

Opgelet daar wij naar kwaliteit streven, kan de paasstage vroegtijdig afgesloten worden indien de stage volzet is. Schrijf dus tijdig in, plaatsen zijn beperkt !

Een inschrijving voor de stage wordt pas definitief na storting van een voorschot van 50€ op het rekeningnummer van BTC Tennisschool vzw 001-6902710-72 (IBAN BE38 0016 9027 1072) met als mededeling paasstage + naam en voornaam van de deelnemer. Het saldo van de stage wordt contant betaald op de 1ste dag, bij aanvang van de stage.

Hieronder een beschrijving van de stages die worden aangeboden telkens met een link naar het inschrijvingsformulier.

Recreatieve paasstage

De stage is voor kinderen vanaf 4 jaar. De groepen worden ingedeeld op basis van niveau en leeftijd. Indien nodig zullen de trainers nog wijzigingen doorvoeren in de groepen zodat iedere deelnemer in de optimale groep zit.

Deze stage is voor niveau : wit, blauw, rood, oranje, groen en geel/maxi-tennis. Uitleg over de niveaus vindt U onder de rubriek “Lentecyclus”.

Vanaf 8u30 : onthaal en toezicht

Van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u : opwarming, tennisles, omnisport, conditietraining, sport en spel. Er is 1 pauze in de voormiddag en 1 pauze met vieruurtje in de namiddag.

Van 12u tot 13u30 : middagpauze met warme maaltijd op de club

Van 16u tot 17u : opvang en toezicht

Op vrijdag worden er tennistests afgelegd en wedstrijdjes gespeeld. Om 16u is er een prijsuitreiking voor alle kinderen.

Prijs van de stage niveau wit, blauw of rood : 170€ (waarvan 40€ voor warme maaltijd en vieruurtje inbegrepen)

Prijs van de stage niveau oranje, groen en geel/maxi : 180€ (waarvan 40€ voor warme maaltijd en vieruurtje inbegrepen)

Het 2de en volgend kind van hetzelfde gezin krijgt 10€ korting indien er wordt ingeschreven voor dezelfde week.

Inschrijvingsformulier

Competitie-paasstage

De competitiestage is een ideale voorbereiding voor de interclubspelers !

Alleen kinderen die competitie volgen kunnen hieraan deelnemen.

Vanaf 8u30 : onthaal en toezicht

Van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u : specifiek “competitieprogramma”. Daar er geen tornooien zijn in de buurt blijven de deelnemers de hele dag op de BTC.

Om 12u : warme maaltijd op de club

Van 16u tot 17u : opvang en toezicht

Prijs van de stage : 190€  (waarvan 40€ voor warme maaltijd en vieruurtje inbegrepen)

2de en volgend kind van hetzelfde gezin krijgt 10€ korting indien er wordt ingeschreven voor dezelfde week.

Inschrijvingsformulier