Lentecyclus Oranje inschrijvingsformulier

Lentecyclus Competitie inschrijvingsformulier

Paasstage inschrijvingsformulier

Lentecyclus – Jeugd

 

LENTECYCLUS – JEUGD

De lentecyclus is voorbehouden aan BTC leden. Elk jaar moet het lidmaatschap vernieuwd worden voor aanvang van de lentecyclus daar deze geldig is van 1 april tot 31 maart. Ga hiervoor naar rubriek “Over BTC – lid worden ?” – spelende leden indien dit nog niet gedaan is.

DE INSCHRIJVINGEN ZIJN AFGESLOTEN EN DE GROEPJES GEMAAKT. INDIEN UW KIND NOG WILT MEEDOEN GELIEVE EEN FORMULIER HIERONDER IN TE VULLEN, WIJ KIJKEN DAN WAT NOG MOGELIJK IS EN LATEN U ZO SPOEDIG MOGELIJK IETS WETEN.

 

Hieronder een beschrijving van het lessenpakket dat wordt aangeboden telkens met een link naar het inschrijvingsformulier.

 RECREATIE : Kidstennis en Geel/Maxi-tennis

Kidstennis is een initiatief van de Tennis Vlaanderen om kinderen op een didactische verantwoorde en speelse manier te laten kennismaken met de tennissport.

Het programma Kidstennis omvat 5 niveaus van wit tot groen. Na het Kidstennisprogramma te hebben doorlopen kan het kind zich vervolmaken in Geel/Maxi-tennis.

WIT

Wit is de ideale voorbereiding voor kinderen van 4 tot 5 jaar die willen tennissen.

Op een plezierige manier worden de psychomotorische vaardigheden van het kind getraind door middel van loop, spring, werp en vangspelletjes met allerlei materialen.

Lesmomenten : enkel op woensdag om 13u30 en 14u30 en op zaterdag om 9u30 en 10u30.

Een lentecyclus van 8 lessen wordt georganiseerd van 22/4 tot 22/6. Op zaterdag 18/5 zal er geen les zijn wegens het jaarlijks open BTC-jeugdtornooi. De les van 15/6 en 19/6 wordt vervangen door een 2u durende deelname aan de  BTC kidstoer die begeleid wordt door de trainers. Voor deze leeftijdsgroep zal deze plaatsvinden op zaterdag 15/6 van 9u30 tot 11u30. Alle deelnemers van de lentecyclus worden hiervoor automatisch ingeschreven door de tennisschool.

 

Prijs 1u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 95€

Prijs 2u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 180€

Inschrijvingsformulier

BLAUW

Blauw is bedoeld voor beginnende tennissers tussen 5 en 7 jaar.

Alle basisslagen worden aangeleerd behalve de bovenhandse opslag. Er wordt gespeeld met een mousse bal over een laag netje en op een terrein van 8,23m op 2,75m.

Aansluitend aan onze kidslessen wordt een half uur coördinatie gegeven. De tennisschool heeft voor deze formule gekozen omdat een kind onder de 10 jaar volop in zijn motorische ontwikkelingsfase zit. Op deze leeftijd zijn kinderen zeer vatbaar om te leren bewegen (rennen, stoppen, starten, springen,…), om complexere bewegingen aan te leren (agility, coördinatie) en om musculaire systemen te trainen (zoals bijvoorbeeld snelheid). Ons doel met de coördinatietraining is dus om op een speelse manier de kinderen te helpen in hun ontwikkeling van deze basiseigenschappen. Ook kunnen wij ze op deze manier leren doorzetten in moeilijke situaties en hun leren concentreren op de kern van bepaalde oefeningen. De kinderen zullen zich makkelijker kunnen aanpassen in complexere oefeningen zoals bijvoorbeeld het spelen van tennis maar ook in andere situaties van het dagelijkse leven. Het volgen van deze coördinatietraining zal dus buiten het sociale aspect van samen te spelen een snellere progressie op gebied van tennis met zich mee kunnen brengen en dus meer succeservaring voor de kinderen.

EN MEER SUCCES = MEER FUN!

Voor meer uitleg zie ook site van Tennis Vlaanderen www.tennisvlaanderen.be

 

Lesmomenten : enkel op woensdag om 13u30 en 14u30 en zaterdag om 9u30 en 10u30. Indien er voldoende kandidaten zijn kunnen we ook een groepje maken op maandag 16u30 en/of vrijdag 16u of 16u30.

Een lentecyclus van 8 lessen wordt georganiseerd van 22/4 tot 22/6. Op zaterdag 18/5 zal er geen les zijn wegens het jaarlijks open BTC-jeugdtornooi. De les van 15/6 en 19/6 zal vervangen worden door een 2u durende deelname aan de  BTC kidstoer die begeleid wordt door de trainers. Voor deze leeftijdsgroep zal deze plaatsvinden op zaterdag 15/6 van 9u30 tot 11u30u. Alle deelnemers van de lentecyclus worden hiervoor automatisch ingeschreven door de tennisschool.

Prijs 1 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 140€

Prijs 2 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 260€

Inschrijvingsformulier

ROOD

De richtleeftijd is 7 tot 9 jaar.

De juiste tennistechniek in functie van de tactiek wordt nu aangeleerd. De racketgrepen en de bovenhandse opslag worden toegevoegd aan de basisslagen. Er wordt gespeeld met een grote softbal op een terrein van 11m op 5,5m.

Aansluiten aan onze kidslessen wordt een half uur coördinatie gegeven. De tennisschool heeft voor deze formule gekozen omdat een kind onder de 10 jaar volop in zijn motorische ontwikkelingsfase zit. Op deze leeftijd zijn kinderen zeer vatbaar om te leren bewegen (rennen, stoppen, starten, springen,…), om complexere bewegingen aan te leren (agility, coördinatie) en om musculaire systemen te trainen (zoals bijvoorbeeld snelheid). Ons doel met de coördinatietraining is dus om op een speelse manier de kinderen te helpen in hun ontwikkeling van deze basiseigenschappen. Ook kunnen wij ze op deze manier leren doorzetten in moeilijke situaties en hun leren concentreren op de kern van bepaalde oefeningen. De kinderen zullen zich makkelijker kunnen aanpassen in complexere oefeningen zoals bijvoorbeeld het spelen van tennis maar ook in andere situaties van het dagelijkse leven. Het volgen van deze coördinatietraining zal dus buiten het sociale aspect van samen te spelen een snellere progressie op gebied van tennis met zich mee kunnen brengen en dus meer succeservaring voor de kinderen.

EN MEER SUCCES = MEER FUN!

Voor meer uitleg zie ook site van Tennis Vlaanderen www.tennisvlaanderen.be

Lesmomenten : enkel op woensdag om 13u30 en 14u30 en zaterdag om 9u30 en 10u30. Indien er voldoende kandidaten zijn kunnen we ook een groepje maken op maandag 16u30 en/of vrijdag 16u of 16u30.

Een lentecyclus van 8 lessen wordt georganiseerd van 22/4 tot 22/6. Op zaterdag 18/5 zal er geen les zijn wegens het jaarlijks open BTC-jeugdtornooi. De les van 15/6 en 19/6 wordt vervangen door een 2u durende deelname aan de  BTC kidstoer die begeleid wordt door de trainers. Voor deze leeftijdsgroep zal deze plaatsvinden op zaterdag 16/6 van 9u30u tot 11u30. Alle deelnemers van de lentecyclus worden hiervoor automatisch ingeschreven door de tennisschool.

Prijs 1 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 140€

Prijs 2 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 260€

Inschrijvingsformulier

ORANJE

De richtleeftijd is 9 tot 10 jaar.

Oranje is de tussenstap tussen het mini-terrein en het “grote” terrein. De aangeleerde techniek moet nu tactisch kunnen uitgevoerd worden. Er wordt gespeeld met een softbal of midi-bal op een midi-terrein van 18m op 6,5m.

Lesmomenten : enkel op woensdag tussen 13u en 19u, zaterdag tussen 9u en 14u en maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u en 18u

Een lentecyclus van 8 lessen wordt georganiseerd van 22/4 tot 22/6. Behalve op woensdag 22/5 (BTC) zal er van zaterdag 18/5  tot en met vrijdag 24/5  geen les zijn wegens het jaarlijks open BTC-jeugdtornooi. De  les van 15/6 en 19/6 wordt vervangen door een 2u durende deelname aan de  BTC kidstoer die begeleid wordt door de trainers. Voor deze leeftijdsgroep zal deze plaatsvinden op zaterdag 15/6 van 12u00 tot 14u00. Alle deelnemers van de lentecyclus worden hiervoor automatisch ingeschreven door de tennisschool.

Prijs 1u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 130€

Prijs 2u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 250€ 

Inschrijvingsformulier

GROEN

De richtleeftijd is 10 tot 12 jaar.

Tactiek wordt steeds belangrijker, alle facetten komen aan bod. Er wordt gespeeld met een overgangsbal op een groot terrein van 23,77m op 8,23m.

Lesmomenten : maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tussen 16u en 20u, woensdag tussen 13u en 19u en zaterdag tussen 9u en 14u.

Een lentecyclus van 8 lessen wordt georganiseerd van 22/4 tot 22/6. Behalve op woensdag 22/5(BTC) zal er van zaterdag 18/5 tot en met vrijdag 24/5 geen les zijn wegens het jaarlijks open BTC-jeugdtornooi. De les van 15/6 en 19/6 wordt vervangen door een 2u durende deelname aan de  BTC kidstoer die begeleid wordt door de trainers. Voor deze leeftijdsgroep zal deze plaatsvinden op zaterdag 15/6 van 12u tot 14u. Alle deelnemers van de lentecyclus worden hiervoor automatisch ingeschreven door de tennisschool.

Prijs 1u per week (4 leerlingen per veld) : 130€

Prijs 2u per week (4 leerlingen per veld) : 250€

Inschrijvingsformulier

GEEL/MAXI-TENNIS

De richtleeftijd is 12 tot 18 jaar.

Techniek, slagen , tactiek worden verder uitgewerkt. Zoals bij de volwassenen wordt er gespeeld met een normale tennisbal op een groot terrein.

Lesmomenten : maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tussen 16u en 20u, woensdag tussen 13u en 19u en zaterdag tussen 9u en 14u.

Een lentecyclus van 8 lessen wordt georganiseerd van 22/4 tot 29/6. Van zaterdag 18/5 tot en met vrijdag 24/5 zal er geen les zijn wegens het jaarlijks open BTC-jeugdtornooi. Voor wie geel/maxi-tennis volgt op zaterdag zal de les van 15/6 verschoven worden naar zaterdag 29/6.

Prijs 1u per week (4 leerlingen per veld) : 130€

Prijs 2u per week (4 leerlingen per veld) : 250€

Inschrijvingsformulier

COMPETITIE

Alleen kinderen die geselecteerd werden door de trainers kunnen hiervoor inschrijven.

Lesmomenten : maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tussen 16u en 20u, op woensdag tussen 13u en 20u, op zaterdag tussen 9u en 17u. Er wordt een zekere flexibiliteit van de kinderen gevraagd om juiste groepen te kunnen maken.

Een lentecyclus van 8 weken wordt georganiseerd van 22/4 tot 29/6. Van zaterdag 18/5 tot en met vrijdag 24/5 zal er geen les zijn wegens het jaarlijks open BTC-jeugdtornooi. Er wordt verwacht dat de competitiespelers deelnemen aan dit jeugdtornooi, elk in hun eigen categorie. Inschrijven gebeurt via de site van Tennis Vlaanderen. Bij eventuele vragen i.v.m. de inschrijving kan hulp gevraagd worden aan de trainers. Voor wie competitie volgt op zaterdag zal de les van 15/6 verschoven worden naar zaterdag 29/6.

Tijdens de zomervakantie organiseren we voor de jeugdcompetitiespelers (alleen kinderen die competitielessen volgen kunnen hieraan deelnemen) :

– 6 tornooistages – inschrijven kan alleen tot en met geboortejaar 2004 (max 12 deelnemers) en met maximum klassement van 30 punten

– 6 zomertrainingsweken op zelfde data dan de tornooistages – inschrijven kan alleen vanaf geboortejaar 2007 EN met een minimum klassement van 15 punten. De zomertrainingsweken bevatten 5x 2u les nl. van 12u tot 14u van maandag tot vrijdag (geen tornooibegeleiding) en max 8 deelnemers.

 

Data van de tornooistages

MA DI WOE DO VRIJ
TORNOOISTAGE 1 – Roelandsveld en TC Duvels 1/jul 2/jul 3/jul 4/jul 5/jul
TORNOOISTAGE 2 – Pajottenland en TC Machelen 15/jul 16/jul 17/jul 18/jul 19/jul
TORNOOISTAGE 3 – Berken en Tenza (geen U9) 22/jul 23/jul 24/jul 25/jul 26/jul
TORNOOISTAGE 4 – K Mecehelse THC (Hombeek) en Tc Players 29/jul 30/jul 31/jul 1/aug 2/aug
TORNOOISTAGE 5 – TC Smash + TC Lovanium 19/aug 20/aug 21/aug 22/aug 23/aug
TORNOOISTAGE 6 – ‘T Zeen + Wingfield 26/aug 27/aug 28/aug 29/aug 30/aug

 

Onderstaande prijspaketten zijn mogelijk :

2 x 1,5u per week + 2 tornooistages (tot en met geboortejaar 2004 en max. 30 ptn klas.) : 750€

2x 1,5u per week : 370€

1×1,5u groep + 1u duo + 1 privéles per week + 2 tornooistages (tot en met geboortejaar 2004 en max. 30 ptn klas.) : 1050€

1x 1,5u groep + 1u duo + 1 privéles per week : 670€

1 tornooistage buiten pakket : 220€

1 zomertrainingsweek vanaf geboortejaar 2007 en minimum 15 ptn klas. : 120€

 

 

Inschrijvingsformulier

Wie kiest voor een pakket met tornooistages gelieve zich ook zo snel mogelijk in te schrijven voor 2 tornooistages naar keuze via rubriek stages. Het volledig pakket wordt betaald op de betaaldagen.

Wie apart inschrijft voor een tornooistage, stort een voorschot van 50€ en betaalt  het saldo op maandagmorgen van de desbetreffende stage tussen 8u30 en 9u .

Wie inschrijft voor een zomertrainingsweek, stort een voorschot van 50€ en betaalt het saldo 1 week voor aanvang via rekening van de tennisschool. Wie niet betaald heeft kan de zomertrainingsweek niet starten.

Zomerstages en zomertrainingen Jeugd

De zomerstages en zomertrainingen zijn voorbehouden aan BTC leden. Om BTC lid te worden ga hiervoor naar Over BTC – lid worden ? – spelend lid.

Er worden 6 recreatieve, 6 tornooistages en 6 zomertrainingen georganiseerd.

 

Opgelet daar wij naar kwaliteit streven, kunnen stages en zomertrainingen vroegtijdig afgesloten worden indien deze volzet zijn. Schrijf dus tijdig in, plaatsen zijn beperkt !

 

Een inschrijving voor een recreatieve stage wordt pas definitief na storting van een voorschot van 50€ op rekeningnummer van BTC Tennisschool vzw 001-6902710-72 (IBAN BE38 0016 9027 1072) met als mededeling stageweek + naam en voornaam van de deelnemer. Het saldo van de stage wordt cash betaald op de 1ste dag, bij aanvang van de stage.

Een inschrijving voor een tornooistage wordt pas definitief indien dit deelmaakt uit het gekozen competitiepakket en betaald is of na storting van een voorschot van 50€ op rekeningnummer van BTC Tennisschool vzw 001-6902710-72 (IBAN BE38 0016 9027 1072) met als mededeling tornooiweek + naam en voornaam van de deelnemer. Het saldo van de stage wordt cash betaald op de 1ste dag, bij aanvang van de desbetreffende stage tussen 8u30 en 9u, indien dit niet deelmaakt van het competitiepakket.

Een inschrijving voor een zomertraining wordt pas definitief na storting van een voorschot van 50€ op rekeningnummer van BTC Tennisschool vzw 001-6902710-72 (IBAN BE38 0016 9027 1072) met als mededeling zomertrainingweek + naam en voornaam van de deelnemer. Het saldo van de training moet 1 week voor aanvang betaald zijn op het rekeningnumer van BTC Tennisschool vzw 001-6902710-72 (IBAN BE38 0016 9027 1072).

 

Hieronder een beschrijving van de stages en zomertrainingen die worden aangeboden telkens met een link naar het inschrijvingsformulier.

 

Recreatieve zomerstages

 

De stages zijn voor kinderen vanaf 4 jaar.

De groepen worden ingedeeld op basis van niveau en leeftijd. Indien nodig zullen de trainers nog wijzigingen doorvoeren in de groepen zodat iedere deelnemer in de optimale groep zit.

Deze stages zijn voor niveau : wit, blauw, rood, oranje, groen, geel/maxi. Uitleg over de niveaus vindt U onder rubriek wintercyclus.

Dagplanning :

Vanaf 8u30 : onthaal en toezicht

Van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u : opwarming, tennisles, omnisport, conditietraining, sport en spel, matchsituaties. Er is 1 pauze in de voormiddag en 1 pauze met vieruurtje in de namiddag.

Van 12u tot 13u30 : middagpauze met warme maaltijd op de club

Van 16u tot 17u : opvang en toezicht

Op vrijdag worden er tennistests afgelegd en wedstrijdjes gespeeld. Om 16u is er een prijsuitreiking voor alle kinderen.

 

Prijs voor een stage niveau wit, blauw of rood : 170€ (waarvan 40€ voor warme maaltijd en vieruurtje inbegrepen).

Prijs voor een stage niveau oranje, groen, geel/maxi : 180€ (waarvan 40€ voor warme maaltijd en vieruurtje inbegrepen).

Het 2de en volgend kind van hetzelfde gezin krijgt 10€ korting indien er wordt ingeschreven voor dezelfde week bij een 5 daagse stage.


Data recreatieve zomerstages :Stage 1: van maandag 1/7 tot vrijdag 5/7. 

Inschrijvingsformulier stage 1

Stage 2: van maandag 8/7 tot vrijdag 12/7. 

Inschrijvingsformulier stage 2

Stage 3: van maandag 15/7 tot vrijdag 19/7.

Inschrijvingsformulier stage 3

Stage 4: van maandag 5/8 tot vrijdag 9/8.

Inschrijvingsformulier stage 4

Stage 5: van maandag 19/8 tot vrijdag 23/8.

Inschrijvingsformulier stage 5

Stage 6: van maandag 26/8 tot vrijdag 30/8.

Inschrijvingsformulier stage 6

 

Tornooistages :

Alleen kinderen die competitielessen volgen, tot met geboortejaar 2004 en met een maximum klassement van 30 punten, kunnen zich hiervoor inschrijven. Oudere kinderen gelieve ons eerst te contacteren, we proberen dan een groepje te maken indien mogelijk.

Maximum aantal deelnemers : 12

Dagplanning :

Vanaf 8u30 : onthaal en toezicht

Van 9u tot 12u : opwarming, conditie, wedstrijdoefeningen

Om 12u : warme maaltijd op de club

Na het middagmaal vertrekken de spelers naar een tornooi in de buurt. Zij speken officiële wedstrijden onder begeleiding van de trainers. Na de wedstrijden worden er samen met de trainers analyses en evaluaties gemaakt. Indien er meerdere spelers geen wedstrijd hebben die dag zal een groep onder begeleiding van een trainer oefenwedstrijden spelen op BTC.

Het einduur van de stage hangt af van de planning van de wedstrijden. Trainers nemen contact op met de ouders de dag zelf.

Ouders die kunnen instaan voor het transport van en naar de tornooien zijn steeds welkom. Gelieve dit ’s morgens te melden aan de trainers.

De spelers worden ingeschreven door de trainers in 2 tornooien (of eventueel in 2 reeksen indien niet haalbaar).

Indien de stage deelmaakt van het competitiepakket en deze betaald is, dient men niet meer te betalen.

Indien men apart inschrijft voor de tornooistage is de prijs per stage 220€ (inschrijvingsgelden tornooi en warme maaltijd inbegrepen) en dient men een voorschot van 50€ te betalen bij de inschrijving (zie tekst bovenaan).

Voor een tornooistage wordt er geen gezinskorting gegeven voor een 2de kind. Een korting is verrekend in de competitiepaketten met tornooistages.


Data tornooistages :

Tornooistage 1 : van maandag 1/7 tot vrijdag 5/7 – Roelandsveld + TC Duvels

Inschrijvingsformulier tornooistage 1     STAGE IS VOLZET

Tornooistage 2 : van maandag 15/7 tot vrijdag 19/7 – Pajottenland + TC Machelen Diegem

Inschrijvingsformulier tornooistage 2

Tornooistage 3 : van maandag 22/7 tot vrijdag 26/7 – De Berken + Tenza (geen U9)

Inschrijvingsformulier tornooistage 3       INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN

Tornooistage 4 : van maandag 29/7 tot vrijdag 2/8 – K Mechelse THC (Hombeek) + TC Players

Inschrijvingsformulier tornooistage 4

Tornooistage 5 : van maandag 19/8 tot vrijdag 23/8 : TC Smash + TC Lovanium

Inschrijvingsformulier tornooistage 5

Tornooistage 6 : van maandag 26/8 tot vrijdag 30/8 : ‘T Zeen Sterrebeek + Tc Wingfield

Inschrijvingsformulier tornooistage 6

 

ZOMERTRAININGEN :

Alleen kinderen die competitielessen volgen, vanaf geboortejaar 2007 EN minstens een klassement van 15 punten, kunnen zich hiervoor inschrijven.

Dagplanning :

Van maandag tot en met vrijdag  van 12u tot 14u : training

Maximum aantal deelnemers : 8

Prijs : 120€

Data zomertrainingen = data van de tornooistages

Zomertraining 1 : van maandag 1/7 tot vrijdag 5/7 

U kan hiervoor niet meer inschrijven, wel tornooistage

Inschrijvingsformulier ZT 1

Zomertraining 2 : van maandag 15/7 tot vrijdag 19/7

U kan hiervoor niet meer inschrijven, wel tornooistage

Inschrijvingsformulier ZT 2

Zomertraining 3 : van maandag 22/7 tot vrijdag 26/7

U kan hiervoor niet meer inschrijven, wel tornooistage

Inschrijvingsformulier ZT 3

Zomertraining 4 : van maandag 29/7 tot vrijdag 2/8

U kan hiervoor niet meer inschrijven, wel tornooistage

Inschrijvingsformulier ZT 4

Zomertraining 5 : van maandag 19/8 tot vrijdag 23/8

U kan hiervoor niet meer inschrijven wel tornooistage

Inschrijvingsformulier ZT 5

Zomertraining 6 : van maandag 26/8 tot vrijdag 30/8

U kan hiervoor niet meer inschrijven wel tornooistage

Inschrijvingsformulier ZT 6

Paasstage – Jeugd

PAASSTAGE OUTDOOR MET INDOOR MOGELIJKHEDEN

De paasstage is voorbehouden aan BTC leden. Elk jaar moet het lidmaatschap vernieuwd worden voor aanvang van de lente daar deze geldig is van 1 april tot 31 maart. Ga hiervoor naar de “Over BTC – lid worden ?” – indien dit nog niet gedaan is.

De paasstage zal doorgaan van maandag 8 april tot en met vrijdag 12 april 2019. De stage zal in principe doorgaan op de buitenterreinen. Afhankelijk van de weeromstandigheden zullen o.a. ook de terreinen in de ballon van BTC gebruikt worden.  Er is een recreatieve stage en een competitiestage.

Opgelet daar wij naar kwaliteit streven, kan de paasstage vroegtijdig afgesloten worden indien de stage volzet is. Schrijf dus tijdig in, plaatsen zijn beperkt !

Een inschrijving voor de stage wordt pas definitief na storting van een voorschot van 50€ op het rekeningnummer van BTC Tennisschool vzw 001-6902710-72 (IBAN BE38 0016 9027 1072) met als mededeling paasstage + naam en voornaam van de deelnemer. Het saldo van de stage wordt contant betaald op de 1ste dag, bij aanvang van de stage.

Hieronder een beschrijving van de stages die worden aangeboden telkens met een link naar het inschrijvingsformulier.

Recreatieve paasstage

De stage is voor kinderen vanaf 4 jaar. De groepen worden ingedeeld op basis van niveau en leeftijd. Indien nodig zullen de trainers nog wijzigingen doorvoeren in de groepen zodat iedere deelnemer in de optimale groep zit.

Deze stage is voor niveau : wit, blauw, rood, oranje, groen en geel/maxi-tennis. Uitleg over de niveaus vindt U onder de rubriek “Lentecyclus”.

Vanaf 8u30 : onthaal en toezicht

Van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u : opwarming, tennisles, omnisport, conditietraining, sport en spel. Er is 1 pauze in de voormiddag en 1 pauze met vieruurtje in de namiddag.

Van 12u tot 13u30 : middagpauze met warme maaltijd op de club

Van 16u tot 17u : opvang en toezicht

Op vrijdag worden er tennistests afgelegd en wedstrijdjes gespeeld. Om 16u is er een prijsuitreiking voor alle kinderen.

Prijs van de stage niveau wit, blauw of rood : 170€ (waarvan 40€ voor warme maaltijd en vieruurtje inbegrepen)

Prijs van de stage niveau oranje, groen en geel/maxi : 180€ (waarvan 40€ voor warme maaltijd en vieruurtje inbegrepen)

Het 2de en volgend kind van hetzelfde gezin krijgt 10€ korting indien er wordt ingeschreven voor dezelfde recreatieve paasstage.

Inschrijvingsformulier

Tornooi-paasstage

De tornooistage is een ideale voorbereiding voor de interclubspelers !

Alleen kinderen die competitie volgen kunnen hieraan deelnemen.

Vanaf 8u30 : onthaal en toezicht

Van 9u tot 12u : opwarming, conditie, wedstrijdoefeningen

Om 12u : warme maaltijd op de club

Na het middagmaal vertrekken de spelers naar een tornooi in de buurt. Zij speken officiële wedstrijden onder begeleiding van de trainers. Na de wedstrijden worden er samen met de trainers analyses en evaluaties gemaakt. Indien er meerdere spelers geen wedstrijd hebben die dag zal een groep onder begeleiding van een trainer oefenwedstrijden spelen op BTC.

Het einduur van de stage hangt af van de planning van de wedstrijden. Trainers nemen contact op met de ouders de dag zelf.

Ouders die kunnen instaan voor het transport van en naar de tornooien zijn steeds welkom. Gelieve dit ’s morgens te melden aan de trainers.

De spelers worden ingeschreven door de trainers in 2 tornooien (of eventueel in 2 reeksen indien niet haalbaar). Wij gaan naar Thermae en Hof Ter Burst.

Prijs van de stage : 220€  (waarvan 40€ voor warme maaltijd en vieruurtje inbegrepen)

Voor een tornooistage wordt er geen gezinskorting gegeven voor een 2de kind.

Inschrijvingsformulier