Maatregelen coronavirus

Beste BTC’ers,
 
De op nationaal niveau genomen maatregelen voor het indijken van de mogelijke verspreiding van het corona-virus laten het bestuur van uw club geen andere keuze dan te beslissen tot het sluiten van zowel het clubhuis als de ballon voor de rest van de maand en in principe tot 3 april e.k.
 
Alle lessen en trainingen worden in samenspraak met de BTC Tennisschool afgelast, ook deze die normaal zouden doorgaan in de sporthal van Wemmel, te meer dat alle indoor infrastructuur van de Gemeente Wemmel gesloten wordt.
 
Deze beslissing is helaas onvermijdelijk en bedoeld om maximaal de gezondheid van onze leden te vrijwaren.
 
Er kan dus helaas niet gespeeld worden, en het bestuur zal nog overleggen wat betreft de mogelijkheid van enige vorm van compensatie voor deze situatie die vanzelfsprekend overmacht betekent.
 
Het bestuur dringt er op aan dat iedereen het gezond verstand laat spelen, deze maatregelen aanvaardt en de nodige voorzichtigheid in acht neemt.
 
Met sportieve groeten.
  
Namens het bestuur van de BTC
Johan De Keersmaeker
voorzitter

Lessen volwassenen zomerseizoen

 

Lessen volwassenen zomerseizoen

De lessen voor volwassenen zijn voorbehouden aan BTC leden ouder dan 18 jaar. Elk jaar moet het lidmaatschap vernieuwd worden voor de lente daar deze geldig is van 1 april tot 31 maart. Ga naar rubriek “Over BTC – lid worden ?” – spelend lid, indien dit nog niet in orde is.

Hieronder een beschrijving van de lessen die worden aangeboden telkens met een link naar het inschrijvingsformulier.

 

Groepslessen voor Nieuwe BTC leden – Start to Tennis

Wie voor de 1ste maal volwassen zomertennislid is op BTC krijgt als vorm van integratie 5 gratis groepslessen. Deze lessen worden slechts 1 maal georganiseerd in de lente, schrijf U dus tijdig in.

Deze lessen worden gegeven op maandagavond en woensdagavond tussen 19u en 23u volgens de formule “Start to Tennis”. De groepen worden ingedeeld volgens niveau.

De lessen starten op 4 mei of 6 mei en dit gedurende 5 weken (1u per week). Inschrijven kan tot maandag 20 april.

Inschrijvingsformulier

Groepslessen – Recreatieve formule “ (Re-) Start to Tennis”

Deze lessen worden bij voorkeur gegeven op dinsdag- en donderdagavond tussen 20u en 23u  tijdens de maanden mei en juni. Andere dagen zijn mogelijk indien er plaatsen overblijven.

Doelgroep : recreatieve spelers zowel voor beginners als gevorderden, de groepen worden ingedeeld volgens niveau – 4 deelnemers

De eerste lessen starten in de week van 4 mei en dit gedurende 5 weken (1u per week). Inschrijven kan tot maandag 20 april.

Prijs per persoon voor 5 lessen (4 deelnemers) van 1 uur : 60€

Bij slechts 3 deelnemers zal de prijs gewijzigd worden naar 80€ per persoon voor de 5 lessen.

Inschrijvingsformulier

Groepslessen – Competitieve formule

Deze lessen worden bij voorkeur gegeven op vrijdagavond tussen 20u en 23u tijdens de maanden mei en juni. Andere dagen mogelijk indien er plaatsen overblijven.

Doelgroep : interclub en competitieve spelers – 4 deelnemers

De eerste lessen starten op vrijdag 9 mei en dit gedurende 5 weken (1u per week). Inschrijven kan tot  maandag 20 april.

Prijs per persoon voor 5 lessen (4 deelnemers) van 1 uur : 60€

Bij slechts 3 deelnemers zal de prijs gewijzigd worden naar 80€ per persoon voor de 5 lessen.

Inschrijvingsformulier

Privélessen – 2 personen

Deze lessen worden gegeven aan 2 deelnemers en aangepast volgens hun niveau. De lessen kunnen in de week zowel overdag als ’s avonds gegeven worden.

Tijdens de maanden april tot juni wordt er vanaf 16u voorrang gegeven aan groepslessen.  Noteer beknopt uw beschikbaarheden.

Deze lessen kunnen het hele zomerseizoen georganiseerd worden.

Prijs per persoon voor 5 lessen van 1 uur : 100€ I

Inschrijvingsformulier

Opgelet : de 2 lesnemers dienen elk een inschrijvingsformulier in te vullen.

Privélessen – 1 persoon

Deze lessen worden gegeven aan 1 deelnemer en aangepast volgens het niveau. Deze lessen kunnen in de week zowel overdag als ’s avonds gegeven worden.

Tijdens de maanden april tot juni wordt er voorrang gegeven aan groepslessen.  Noteer beknopt uw beschikbaarheden.

Deze lessen kunnen het hele zomerseizoen georganiseerd worden.

Prijs per persoon voor 5 lessen van 1 uur : 200 €

Inschrijvingsformulier

 

Lentecyclus – Jeugd

 

LENTECYCLUS – JEUGD 

De lentecyclus is voorbehouden aan BTC leden. Elk jaar moet het lidmaatschap vernieuwd worden voor aanvang van de lentecyclus daar deze geldig is van 1 april tot 31 maart. Ga hiervoor naar rubriek “Over BTC – lid worden ?” – spelende leden indien dit nog niet gedaan is.

INSCHRIJVEN VOOR DE LENTECYCLUS KAN TOT UITERLIJK WOENSDAG   11/3/2020. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN WANT NA AFSLUITING WORDT HET LESSENROOSTER OPGEMAAKT !

Betaal-en consultatiedagen worden georganiseerd op woensdag 18/3 van 19u tot 22u en op zaterdag 21/3 van 9u tot 12u in het clubhuis. Op deze dagen zal de groepsindeling en het lessenrooster consulteerbaar zijn en dient het volledig lesgeld betaald te worden.

 

Hieronder een beschrijving van het lessenpakket dat wordt aangeboden telkens met een link naar het inschrijvingsformulier.

 RECREATIE : Kidstennis en Geel/Maxi-tennis

Kidstennis is een initiatief van de Tennis Vlaanderen om kinderen op een didactische verantwoorde en speelse manier te laten kennismaken met de tennissport.

Het programma Kidstennis omvat 5 niveaus van wit tot groen. Na het Kidstennisprogramma te hebben doorlopen kan het kind zich vervolmaken in Geel/Maxi-tennis.

WIT

Wit is de ideale voorbereiding voor kinderen van 4 tot 5 jaar die willen tennissen.

Op een plezierige manier worden de psychomotorische vaardigheden van het kind getraind door middel van loop, spring, werp en vangspelletjes met allerlei materialen.

Lesmomenten : enkel op woensdag om 13u30 en 14u30 en op zaterdag om 9u30 en 10u30.

Een lentecyclus van 8 lessen wordt georganiseerd van 20/4 tot 20/6. Op zaterdag 16/5 zal er geen les zijn wegens het jaarlijks open BTC-jeugdtornooi. De les van 10/6 en 13/6 wordt vervangen door een 2u durende deelname aan de  BTC kidstoer die begeleid wordt door de trainers. Voor deze leeftijdsgroep zal deze plaatsvinden op zaterdag 13/6 van 9u30 tot 11u30. Alle deelnemers van de lentecyclus worden hiervoor automatisch ingeschreven door de tennisschool.

 

Prijs 1u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 95€

Prijs 2u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 180€

Inschrijvingsformulier

BLAUW

Blauw is bedoeld voor beginnende tennissers tussen 5 en 7 jaar.

Alle basisslagen worden aangeleerd behalve de bovenhandse opslag. Er wordt gespeeld met een mousse bal over een laag netje en op een terrein van 8,23m op 2,75m.

Aansluitend aan onze kidslessen wordt een half uur coördinatie gegeven. De tennisschool heeft voor deze formule gekozen omdat een kind onder de 10 jaar volop in zijn motorische ontwikkelingsfase zit. Op deze leeftijd zijn kinderen zeer vatbaar om te leren bewegen (rennen, stoppen, starten, springen,…), om complexere bewegingen aan te leren (agility, coördinatie) en om musculaire systemen te trainen (zoals bijvoorbeeld snelheid). Ons doel met de coördinatietraining is dus om op een speelse manier de kinderen te helpen in hun ontwikkeling van deze basiseigenschappen. Ook kunnen wij ze op deze manier leren doorzetten in moeilijke situaties en hun leren concentreren op de kern van bepaalde oefeningen. De kinderen zullen zich makkelijker kunnen aanpassen in complexere oefeningen zoals bijvoorbeeld het spelen van tennis maar ook in andere situaties van het dagelijkse leven. Het volgen van deze coördinatietraining zal dus buiten het sociale aspect van samen te spelen een snellere progressie op gebied van tennis met zich mee kunnen brengen en dus meer succeservaring voor de kinderen.

EN MEER SUCCES = MEER FUN!

Voor meer uitleg zie ook site van Tennis Vlaanderen www.tennisvlaanderen.be

 

Lesmomenten : enkel op woensdag om 13u30 en 14u30 en zaterdag om 9u30 en 10u30. Indien er voldoende kandidaten zijn kunnen we ook een groepje maken op maandag 16u30 en/of vrijdag 16u of 16u30.

Een lentecyclus van 8 lessen wordt georganiseerd van 20/4 tot 20/6. Op zaterdag 16/5 zal er geen les zijn wegens het jaarlijks open BTC-jeugdtornooi. De les van 10/6 en 13/6 zal vervangen worden door een 2u durende deelname aan de  BTC kidstoer die begeleid wordt door de trainers. Voor deze leeftijdsgroep zal deze plaatsvinden op zaterdag 13/6 van 9u30 tot 11u30u. Alle deelnemers van de lentecyclus worden hiervoor automatisch ingeschreven door de tennisschool.

Prijs 1 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 140€

Prijs 2 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 260€

Inschrijvingsformulier

ROOD

De richtleeftijd is 7 tot 9 jaar.

De juiste tennistechniek in functie van de tactiek wordt nu aangeleerd. De racketgrepen en de bovenhandse opslag worden toegevoegd aan de basisslagen. Er wordt gespeeld met een grote softbal op een terrein van 11m op 5,5m.

Aansluiten aan onze kidslessen wordt een half uur coördinatie gegeven. De tennisschool heeft voor deze formule gekozen omdat een kind onder de 10 jaar volop in zijn motorische ontwikkelingsfase zit. Op deze leeftijd zijn kinderen zeer vatbaar om te leren bewegen (rennen, stoppen, starten, springen,…), om complexere bewegingen aan te leren (agility, coördinatie) en om musculaire systemen te trainen (zoals bijvoorbeeld snelheid). Ons doel met de coördinatietraining is dus om op een speelse manier de kinderen te helpen in hun ontwikkeling van deze basiseigenschappen. Ook kunnen wij ze op deze manier leren doorzetten in moeilijke situaties en hun leren concentreren op de kern van bepaalde oefeningen. De kinderen zullen zich makkelijker kunnen aanpassen in complexere oefeningen zoals bijvoorbeeld het spelen van tennis maar ook in andere situaties van het dagelijkse leven. Het volgen van deze coördinatietraining zal dus buiten het sociale aspect van samen te spelen een snellere progressie op gebied van tennis met zich mee kunnen brengen en dus meer succeservaring voor de kinderen.

EN MEER SUCCES = MEER FUN!

Voor meer uitleg zie ook site van Tennis Vlaanderen www.tennisvlaanderen.be

Lesmomenten : enkel op woensdag om 13u30 en 14u30 en zaterdag om 9u30 en 10u30. Indien er voldoende kandidaten zijn kunnen we ook een groepje maken op maandag 16u30 en/of vrijdag 16u of 16u30.

Een lentecyclus van 8 lessen wordt georganiseerd van 20/4 tot 20/6. Op zaterdag 16/5 zal er geen les zijn wegens het jaarlijks open BTC-jeugdtornooi. De les van 10/6 en 13/6 wordt vervangen door een 2u durende deelname aan de  BTC kidstoer die begeleid wordt door de trainers. Voor deze leeftijdsgroep zal deze plaatsvinden op zaterdag 13/6 van 9u30u tot 11u30. Alle deelnemers van de lentecyclus worden hiervoor automatisch ingeschreven door de tennisschool.

Prijs 1 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 140€

Prijs 2 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 260€

Inschrijvingsformulier

ORANJE

De richtleeftijd is 9 tot 10 jaar.

Oranje is de tussenstap tussen het mini-terrein en het “grote” terrein. De aangeleerde techniek moet nu tactisch kunnen uitgevoerd worden. Er wordt gespeeld met een softbal of midi-bal op een midi-terrein van 18m op 6,5m.

Lesmomenten : enkel op woensdag tussen 13u en 19u, zaterdag tussen 9u en 14u en maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u en 18u

Een lentecyclus van 8 lessen wordt georganiseerd van 20/4 tot 20/6. Behalve op woensdag 20/5 (BTC) zal er van zaterdag 16/5  tot en met vrijdag 22/5  geen les zijn wegens het jaarlijks open BTC-jeugdtornooi. De  les van 10/6 en 13/6 wordt vervangen door een 2u durende deelname aan de  BTC kidstoer die begeleid wordt door de trainers. Voor deze leeftijdsgroep zal deze plaatsvinden op zaterdag 13/6 van 12u00 tot 14u00. Alle deelnemers van de lentecyclus worden hiervoor automatisch ingeschreven door de tennisschool.

Prijs 1u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 130€

Prijs 2u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 250€ 

Inschrijvingsformulier

GROEN

De richtleeftijd is 10 tot 12 jaar.

Tactiek wordt steeds belangrijker, alle facetten komen aan bod. Er wordt gespeeld met een overgangsbal op een groot terrein van 23,77m op 8,23m.

Lesmomenten : maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tussen 16u en 20u, woensdag tussen 13u en 19u en zaterdag tussen 9u en 14u.

Een lentecyclus van 8 lessen wordt georganiseerd van 20/4 tot 20/6. Behalve op woensdag 20/5 (BTC) zal er van zaterdag 16/5 tot en met vrijdag 22/5 geen les zijn wegens het jaarlijks open BTC-jeugdtornooi. De les van 10/6 en 13/6 wordt vervangen door een 2u durende deelname aan de  BTC kidstoer die begeleid wordt door de trainers. Voor deze leeftijdsgroep zal deze plaatsvinden op zaterdag 13/6 van 12u tot 14u. Alle deelnemers van de lentecyclus worden hiervoor automatisch ingeschreven door de tennisschool.

Prijs 1u per week (4 leerlingen per veld) : 130€

Prijs 2u per week (4 leerlingen per veld) : 250€

Inschrijvingsformulier

GEEL/MAXI-TENNIS

De richtleeftijd is 12 tot 18 jaar.

Techniek, slagen , tactiek worden verder uitgewerkt. Zoals bij de volwassenen wordt er gespeeld met een normale tennisbal op een groot terrein.

Lesmomenten : maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tussen 16u en 20u, woensdag tussen 13u en 19u en zaterdag tussen 9u en 14u.

Een lentecyclus van 8 lessen wordt georganiseerd van 20/4 tot 27/6. Van zaterdag 16/5 tot en met vrijdag 22/5 zal er geen les zijn wegens het jaarlijks open BTC-jeugdtornooi. Voor wie geel/maxi-tennis volgt op zaterdag zal de les van 13/6 verschoven worden naar zaterdag 27/6.

Prijs 1u per week (4 leerlingen per veld) : 130€

Prijs 2u per week (4 leerlingen per veld) : 250€

Inschrijvingsformulier

COMPETITIE

Alleen kinderen die geselecteerd werden door de trainers kunnen hiervoor inschrijven.

Lesmomenten : maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tussen 16u en 20u, op woensdag tussen 13u en 20u, op zaterdag tussen 9u en 17u. Er wordt een zekere flexibiliteit van de kinderen gevraagd om juiste groepen te kunnen maken.

Een lentecyclus van 8 weken wordt georganiseerd van 20/4 tot 27/6. Van zaterdag 16/5 tot en met vrijdag 22/5 zal er geen les zijn wegens het jaarlijks open BTC-jeugdtornooi. Er wordt verwacht dat de competitiespelers deelnemen aan dit jeugdtornooi, elk in hun eigen categorie. Inschrijven gebeurt via de site van Tennis Vlaanderen. Bij eventuele vragen i.v.m. de inschrijving kan hulp gevraagd worden aan de trainers. Voor wie competitie volgt op zaterdag zal de les van 13/6 verschoven worden naar zaterdag 27/6.

Tijdens de zomervakantie organiseren we voor de jeugdcompetitiespelers (alleen kinderen die competitielessen volgen kunnen hieraan deelnemen) 5 tornooistages – inschrijven kan alleen voor een volledige week, tot en met geboortejaar 2005 en met maximum klassement van 30 punten. Aantal deelnemers maximum 12 en minimum 8.

Data tornooistages :

Tornooistage 1 van 6/7 tot 10/7 (Woten en Kromveld)

Tornooistage 2 van 13/7 tot 17/7 (Machelen-Diegem en Pajottenland)

Tornooistage 3 van 3/8 tot 7/8 (SDI en TC Laeken)  

Tornooistage 4 van 17/8 tot 21/8 (Smash Londerzeel en Boom TC)

Tornooistage 5 van 24/8 tot 28/8 (Wingfield en ’t Zeen)

Onderstaande prijspaketten zijn mogelijk :

1x 1,5u per week : 200€

2x 1,5u per week : 370€

2 x 1,5u per week + 2 tornooistages (tot en met geboortejaar 2005 en max. 30 ptn klas.) : 750€

1 tornooistage : 220€

Inschrijvingsformulier

Wie kiest voor het pakket met 2×1,5u per week les + 2 tornooistages gelieve zich ook zo snel mogelijk in te schrijven voor 2 tornooistages naar keuze via rubriek stages. Het volledig pakket wordt betaald op de betaaldagen.

Wie apart inschrijft voor een tornooistage, stort een voorschot van 50€ en betaalt  het saldo op maandagmorgen van de desbetreffende stage tussen 8u30 en 9u .

Paasstage – Jeugd

PAASSTAGE OUTDOOR MET INDOOR MOGELIJKHEDEN

De paasstage is voorbehouden aan BTC leden. Elk jaar moet het lidmaatschap vernieuwd worden voor aanvang van de lente daar deze geldig is van 1 april tot 31 maart. Ga hiervoor naar de “Over BTC – lid worden ?” – indien dit nog niet gedaan is.

De paasstage zal doorgaan van maandag 6 april tot en met vrijdag 10 april 2020. De stage zal in principe doorgaan op de buitenterreinen. Afhankelijk van de weeromstandigheden zullen o.a. ook de terreinen in de ballon van BTC gebruikt worden.  Er is een recreatieve stage en een competitiestage.

Opgelet daar wij naar kwaliteit streven, kan de paasstage vroegtijdig afgesloten worden indien de stage volzet is. Schrijf dus tijdig in, plaatsen zijn beperkt !

Een inschrijving voor de stage wordt pas definitief na storting van een voorschot van 50€ op het rekeningnummer van BTC Tennisschool vzw 001-6902710-72 (IBAN BE38 0016 9027 1072) met als mededeling paasstage + naam en voornaam van de deelnemer. Het saldo van de stage wordt contant betaald op de 1ste dag, bij aanvang van de stage.

Hieronder een beschrijving van de stages die worden aangeboden telkens met een link naar het inschrijvingsformulier.

Recreatieve paasstage

De stage is voor kinderen vanaf 4 jaar. De groepen worden ingedeeld op basis van niveau en leeftijd. Indien nodig zullen de trainers nog wijzigingen doorvoeren in de groepen zodat iedere deelnemer in de optimale groep zit.

Deze stage is voor niveau : wit, blauw, rood, oranje, groen en geel/maxi-tennis. Uitleg over de niveaus vindt U onder de rubriek “Lentecyclus”.

Vanaf 8u30 : onthaal en toezicht

Van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u : opwarming, tennisles, omnisport, conditietraining, sport en spel. Er is 1 pauze in de voormiddag en 1 pauze met vieruurtje in de namiddag.

Van 12u tot 13u30 : middagpauze met warme maaltijd op de club

Van 16u tot 17u : opvang en toezicht

Op vrijdag worden er tennistests afgelegd en wedstrijdjes gespeeld. Om 16u is er een prijsuitreiking voor alle kinderen.

Prijs van de stage niveau wit, blauw of rood : 170€ (waarvan 40€ voor warme maaltijd en vieruurtje inbegrepen)

Prijs van de stage niveau oranje, groen en geel/maxi : 180€ (waarvan 40€ voor warme maaltijd en vieruurtje inbegrepen)

Het 2de en volgend kind van hetzelfde gezin krijgt 10€ korting indien er wordt ingeschreven voor dezelfde recreatieve paasstage.

Inschrijvingsformulier

Tornooi-paasstage

De tornooistage is een ideale voorbereiding voor de interclubspelers !

Alleen kinderen die competitie volgen kunnen hieraan deelnemen.

Vanaf 8u30 : onthaal en toezicht

Van 9u tot 12u : opwarming, conditie, wedstrijdoefeningen

Om 12u : warme maaltijd op de club

Na het middagmaal vertrekken de spelers naar een tornooi in de buurt. Zij speken officiële wedstrijden onder begeleiding van de trainers. Na de wedstrijden worden er samen met de trainers analyses en evaluaties gemaakt. Indien er meerdere spelers geen wedstrijd hebben die dag zal een groep onder begeleiding van een trainer oefenwedstrijden spelen op BTC.

Het einduur van de stage hangt af van de planning van de wedstrijden. Trainers nemen contact op met de ouders de dag zelf.

Ouders die kunnen instaan voor het transport van en naar de tornooien zijn steeds welkom. Gelieve dit ’s morgens te melden aan de trainers.

De spelers worden ingeschreven door de trainers in 2 tornooien (of eventueel in 2 reeksen indien niet haalbaar).

Prijs van de stage : 220€  (waarvan 40€ voor warme maaltijd en vieruurtje inbegrepen)

Voor een tornooistage wordt er geen gezinskorting gegeven voor een 2de kind.

Inschrijvingsformulier

Zomerstages Jeugd

De zomerstages zijn voorbehouden aan BTC leden. Om BTC lid te worden ga hiervoor naar Over BTC – lid worden ? – spelend lid.

Er worden 7 recreatieve en 5 tornooistages georganiseerd.

Opgelet daar wij naar kwaliteit streven, kunnen stages vroegtijdig afgesloten worden indien deze volzet zijn. Schrijf dus tijdig in, plaatsen zijn beperkt !

Een inschrijving voor een recreatieve stage wordt pas definitief na storting van een voorschot van 50€ op rekeningnummer van BTC Tennisschool vzw 001-6902710-72 (IBAN BE38 0016 9027 1072) met als mededeling stageweek + naam en voornaam van de deelnemer. Het saldo van de stage wordt cash betaald op de 1ste dag, bij aanvang van de stage.

Een inschrijving voor een tornooistage wordt pas definitief indien dit deelmaakt uit het gekozen competitiepakket en betaald is of na storting van een voorschot van 50€ op rekeningnummer van BTC Tennisschool vzw 001-6902710-72 (IBAN BE38 0016 9027 1072) met als mededeling tornooiweek + naam en voornaam van de deelnemer. Het saldo van de stage wordt cash betaald op de 1ste dag, bij aanvang van de desbetreffende stage tussen 8u30 en 9u, indien dit niet deelmaakt van het competitiepakket.

Hieronder een beschrijving van de stages die worden aangeboden telkens met een link naar het inschrijvingsformulier.

 

Recreatieve zomerstages

De stages zijn voor kinderen vanaf 4 jaar.

De groepen worden ingedeeld op basis van niveau en leeftijd. Indien nodig zullen de trainers nog wijzigingen doorvoeren in de groepen zodat iedere deelnemer in de optimale groep zit.

Deze stages zijn voor niveau : wit, blauw, rood, oranje, groen, geel/maxi. Uitleg over de niveaus vindt U onder rubriek wintercyclus.

Dagplanning :

Vanaf 8u30 : onthaal en toezicht

Van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u : opwarming, tennisles, omnisport, conditietraining, sport en spel, matchsituaties. Er is 1 pauze in de voormiddag en 1 pauze met vieruurtje in de namiddag.

Van 12u tot 13u30 : middagpauze met warme maaltijd op de club

Van 16u tot 17u : opvang en toezicht

Op vrijdag worden er tennistests afgelegd en wedstrijdjes gespeeld. Om 16u is er een prijsuitreiking voor alle kinderen.

 

Prijs voor een stage niveau wit, blauw of rood : 170€ (waarvan 40€ voor warme maaltijd en vieruurtje inbegrepen). De prijs voor de 3 daagse recreatiestage 1 is 105€.

Prijs voor een stage niveau oranje, groen, geel/maxi : 180€ (waarvan 40€ voor warme maaltijd en vieruurtje inbegrepen). De prijs voor de 3 daagse recreatiestage 1 is 110€.

Het 2de en volgend kind van hetzelfde gezin krijgt 10€ korting indien er wordt ingeschreven voor dezelfde week bij een 5 daagse stage.


Data recreatieve zomerstages :Stage 1 : van woensdag 1/7 tot vrijdag 3/7

Inschrijvingsformulier recreatiestage 1

Stage 2 : van maandag 6/7 tot vrijdag 10/7. 

Inschrijvingsformulier recreatiestage 2

Stage 3 : van maandag 13/7 tot vrijdag 17/7. 

Inschrijvingsformulier recreatiestage 3

Stage 4: van maandag 27/7 tot vrijdag 31/7.

Inschrijvingsformulier recreatiestage 4

Stage 5: van maandag 3/8 tot vrijdag 7/8.

Inschrijvingsformulier recreatiestage 5

Stage 6: van maandag 17/8 tot vrijdag 21/8.

Inschrijvingsformulier recreatiestage 6

Stage 7: van maandag 24/8 tot vrijdag 28/8.

Inschrijvingsformulier recreatiestage 7

 

Tornooistages :

Alleen kinderen die competitielessen volgen, tot en met geboortejaar 2005 en met een maximum klassement van 30 punten, kunnen zich hiervoor inschrijven. Inschrijven kan alleen voor een volledige week.

Maximum aantal deelnemers : 12 , Minimum aantal deelnemers : 8

Dagplanning :

Vanaf 8u30 : onthaal en toezicht

Van 9u tot 12u : opwarming, conditie, wedstrijdoefeningen

Om 12u : warme maaltijd op de club

Na het middagmaal vertrekken de spelers naar een tornooi in de buurt. Zij speken officiële wedstrijden onder begeleiding van de trainers. Na de wedstrijden worden er samen met de trainers analyses en evaluaties gemaakt. Indien er meerdere spelers geen wedstrijd hebben die dag zal een groep onder begeleiding van een trainer oefenwedstrijden spelen op BTC.

Het einduur van de stage hangt af van de planning van de wedstrijden. Trainers nemen contact op met de ouders de dag zelf.

Ouders die kunnen instaan voor het transport van en naar de tornooien zijn steeds welkom. Gelieve dit ’s morgens te melden aan de trainers.

De spelers worden ingeschreven door de trainers in 2 tornooien (of eventueel in 2 reeksen indien niet haalbaar).

Indien de stage deelmaakt van het competitiepakket en deze betaald is, dient men niet meer te betalen.

Indien men apart inschrijft voor de tornooistage is de prijs per stage 220€ (inschrijvingsgelden tornooi en warme maaltijd inbegrepen) en dient men een voorschot van 50€ te betalen bij de inschrijving (zie tekst bovenaan).

Voor een tornooistage wordt er geen gezinskorting gegeven voor een 2de kind, een korting is verrekend voor 2×1,5u in de lente + 2 tornooistages.


Data tornooistages :

Tornooistage 1 : van maandag 6/7 tot vrijdag 10/7 – Woten en Kromveld

Inschrijvingsformulier tornooistage 1

Tornooistage 2 : van maandag 13/7 tot vrijdag 17/7 – Pajottenland + TC Machelen Diegem

Inschrijvingsformulier tornooistage 2

Tornooistage 3 : van maandag 3/8 tot vrijdag 7/8 – SDI + TC Laeken

Inschrijvingsformulier tornooistage 3

Tornooistage 4 : van maandag 17/8 tot vrijdag 21/8 – Smash Londerzeel + Boom TC

Inschrijvingsformulier tornooistage 4

Tornooistage 5 : van maandag 24/8 tot vrijdag 28/8 : T Zeen Sterrebeek + Tc Wingfield 

Inschrijvingsformulier tornooistage 5

 

 

Recreatiestage 1 inschrijvingsformulier

Algemene vergadering vrijdag 18 oktober 2019

Beste Clubleden,

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten wordt u hierbij uitgenodigd op de Algemene Vergadering van de Brusselse Tennisclub, die zal plaatsvinden op vrijdag 18 oktober 2019 om 19.30 in het clubhuis.

De leden die op 18 oktober 2019 18 jaar of ouder zijn, zijn stemgerechtigd. Volgens artikel 15 van de statuten kan ieder stemgerechtigd lid zich laten vertegenwoordigen door een stemgerechtigde volmachtdrager; een stemgerechtigd lid kan slechts houder zijn van één volmacht.

Op de agenda:

1° Verkiezing van de Raad van Bestuur. Kandidaturen worden schriftelijk of per e-mail verwacht tot uiterlijk maandag 14 oktober 2019 bij de BTC, Neerhoflaan, 22, 1780 Wemmel of bij bestuur@brusselsetennisclub.be

Het bestuur doet een warme oproep voor kandidaten om te zetelen in de commissies en het bestuur. Indien we meerdere vrijwilligers hebben, wordt het werk voor iedereen individueel lichter.

2° Verslag van het seizoen 2019

3° Goedkeuring rekeningen 2019

4° Goedkeuring begroting 2020

5° Uitreiking van onze 4 BTC-wisseltrofeeën voor het tennisjaar 2018-2019

6° Varia

Leden kunnen onder de rubriek varia agendapunten voorstellen door deze eveneens uiterlijk tegen 14 oktober schriftelijk of per e-mail mede te delen op bovenstaand adres.

Na de Algemene Vergadering wordt een drankje aangeboden door het bestuur.

Daarna serveren onze uitbaters een heerlijk Italiaans buffet met muzikale begeleiding

Kostprijs: 25 euro. Inschrijven kan bij de uitbating zelf: btc.clubhuis@gmail.com,  02.460.07.17 of 0473.408.460.

Tot dan !

Het Bestuur