Recreatiestage 1 inschrijvingsformulier

Algemene vergadering vrijdag 18 oktober 2019

Beste Clubleden,

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten wordt u hierbij uitgenodigd op de Algemene Vergadering van de Brusselse Tennisclub, die zal plaatsvinden op vrijdag 18 oktober 2019 om 19.30 in het clubhuis.

De leden die op 18 oktober 2019 18 jaar of ouder zijn, zijn stemgerechtigd. Volgens artikel 15 van de statuten kan ieder stemgerechtigd lid zich laten vertegenwoordigen door een stemgerechtigde volmachtdrager; een stemgerechtigd lid kan slechts houder zijn van één volmacht.

Op de agenda:

1° Verkiezing van de Raad van Bestuur. Kandidaturen worden schriftelijk of per e-mail verwacht tot uiterlijk maandag 14 oktober 2019 bij de BTC, Neerhoflaan, 22, 1780 Wemmel of bij bestuur@brusselsetennisclub.be

Het bestuur doet een warme oproep voor kandidaten om te zetelen in de commissies en het bestuur. Indien we meerdere vrijwilligers hebben, wordt het werk voor iedereen individueel lichter.

2° Verslag van het seizoen 2019

3° Goedkeuring rekeningen 2019

4° Goedkeuring begroting 2020

5° Uitreiking van onze 4 BTC-wisseltrofeeën voor het tennisjaar 2018-2019

6° Varia

Leden kunnen onder de rubriek varia agendapunten voorstellen door deze eveneens uiterlijk tegen 14 oktober schriftelijk of per e-mail mede te delen op bovenstaand adres.

Na de Algemene Vergadering wordt een drankje aangeboden door het bestuur.

Daarna serveren onze uitbaters een heerlijk Italiaans buffet met muzikale begeleiding

Kostprijs: 25 euro. Inschrijven kan bij de uitbating zelf: btc.clubhuis@gmail.com,  02.460.07.17 of 0473.408.460.

Tot dan !

Het Bestuur

Wintercyclus Jeugd

WINTERCYCLUS – JEUGD

De wintercyclus is voorbehouden aan BTC leden.

Wie geen zomerlid is op BTC betaalt 25€ lidgeld extra op de betaaldagen van de wintercyclus.

Het lidgeld is geldig tot 31 maart 2020.

 

De lessen tijdens de winter worden gegeven op 2 locaties :

Ballon BTC – Neerhoflaan 22 te Wemmel

Sporthall Dijck – Dijck 34 te Wemmel

DE INSCHRIJVINGEN ZIJN AFGESLOTEN

 

 

Hieronder een beschrijving van het lessenpakket dat wordt aangeboden telkens met een link naar het inschrijvingsformulier.

 

RECREATIE : Kidstennis en Maxi-tennis

 

Kidstennis is een initiatief van Tennis Vlaanderen om kinderen op een didactische verantwoorde en speelse manier te laten kennismaken met de tennissport.

Het programma Kidstennis omvat 5 niveaus van wit tot groen.

Na het Kidstennisprogramma te hebben doorlopen kan het kind zich vervolmaken in Maxi-tennis.

 

WIT

Wit is de ideale voorbereiding voor kinderen van 4 tot 5 jaar die willen tennissen.

Op een plezierige manier worden de psychomotorische vaardigheden van het kind getraind door middel van loop, spring, werp en vangspelletjes met allerlei materialen.

 

Lesmomenten : enkel op woensdag tussen 13u30 en 14u30 en op zaterdag tussen 9u30 en 10u30.

Een wintercyclus van 20 lesweken wordt georganiseerd van 25/09/2019 tot einde maart 2020.

Prijs 1u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 230 €

Prijs 2u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 440 €

Inschrijvingsformulier wit

 

BLAUW

Blauw is bedoeld voor beginnende tennissers tussen 5 en 7 jaar.

Alle basisslagen worden aangeleerd behalve de bovenhandse opslag. Er wordt gespeeld met een mousse bal over een laag netje en op een terrein van 8,23m op 2,75m.

De kidslessen zullen aansluitend aan de tennis een half uur coördinatie bevatten. De tennisschool heeft voor deze formule gekozen omdat een kind onder de 10 jaar volop in zijn motorische ontwikkelingsfase zit. Op deze leeftijd zijn kinderen zeer vatbaar om te leren bewegen (rennen, stoppen, starten, springen,…), om complexere bewegingen aan te leren (agility, coördinatie) en om musculaire systemen te trainen (zoals bijvoorbeeld snelheid). Ons doel met de coördinatietraining is dus om op een speelse manier de kinderen te helpen in hun ontwikkeling van deze basiseigenschappen. Ook kunnen wij ze op deze manier leren doorzetten in moeilijke situaties en hun leren concentreren op de kern van bepaalde oefeningen. De kinderen zullen zich makkelijker kunnen aanpassen in complexere oefeningen zoals bijvoorbeeld het spelen van tennis maar ook in andere situaties van het dagelijkse leven. Het volgen van deze coördinatietraining zal dus buiten het sociale aspect van samen te spelen een snellere progressie op gebied van tennis met zich mee kunnen brengen en dus meer succeservaring voor de kinderen.

EN MEER SUCCES = MEER FUN!

Voor meer uitleg zie ook site van Tennis Vlaanderen www.tennisvlaanderen.be

Lesmomenten : enkel op woensdag om 13u en 14u30, op zaterdag om 9u en 10u30 en mits voldoende deelnemers op zondag tussen 12u en 15u.

 

Een wintercyclus van 20 lesweken wordt georganiseerd van 25/09/2019 tot einde maart 2020.

Prijs 1 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 315 €

Prijs 2 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 610 €

Inschrijvingsformulier blauw

ROOD

De richtleeftijd is 7 tot 9 jaar. De juiste tennistechniek in functie van de tactiek wordt nu aangeleerd. De racketgrepen en de bovenhandse opslag worden toegevoegd aan de basisslagen. Er wordt gespeeld met een grote softbal op een terrein van 11m op 5,5m.

 

De kidslessen zullen aansluitend aan de tennis een half uur coördinatie bevatten. De tennisschool heeft voor deze formule gekozen omdat een kind onder de 10 jaar volop in zijn motorische ontwikkelingsfase zit. Op deze leeftijd zijn kinderen zeer vatbaar om te leren bewegen (rennen, stoppen, starten, springen,…), om complexere bewegingen aan te leren (agility, coördinatie) en om musculaire systemen te trainen (zoals bijvoorbeeld snelheid). Ons doel met de coördinatietraining is dus om op een speelse manier de kinderen te helpen in hun ontwikkeling van deze basiseigenschappen. Ook kunnen wij ze op deze manier leren doorzetten in moeilijke situaties en hun leren concentreren op de kern van bepaalde oefeningen. De kinderen zullen zich makkelijker kunnen aanpassen in complexere oefeningen zoals bijvoorbeeld het spelen van tennis maar ook in andere situaties van het dagelijkse leven. Het volgen van deze coördinatietraining zal dus buiten het sociale aspect van samen te spelen een snellere progressie op gebied van tennis met zich mee kunnen brengen en dus meer succeservaring voor de kinderen.

EN MEER SUCCES = MEER FUN! 

Voor meer uitleg zie ook site van Tennis Vlaanderen www.tennisvlaanderen.be

Lesmomenten : enkel op woensdag om 13u en 14u30, zaterdag om 9u en 10u30 en mits voldoende deelnemers op zondag tussen 12u en 15u.

Een wintercyclus van 20 lesweken wordt georganiseerd van 25/09/2019 tot einde maart 2020.

Prijs 1 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 315 €

Prijs 2 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 610 €

Optie min. 4 begeleide oefenwedstrijden  met trainer op zondag gedurende 2u tussen 13u en 15u :  70€

 

 Inschrijvingsformulier rood

 

ORANJE

De richtleeftijd is 9 tot 10 jaar. Oranje is de tussenstap tussen het mini-terrein en het “grote” terrein.

De aangeleerde techniek moet nu tactisch kunnen uitgevoerd worden. Er wordt gespeeld met een softbal of midi-bal op een midi-terrein van 18m op 6,5m.

 

Lesmomenten : enkel op woensdag tussen 13u en 17u, op zaterdag tussen 9u en 17u, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u en 18u en mits voldoende deelnemers op zondag  tussen 12u en 15u.

 

 

Een wintercyclus van 20 lesweken wordt georganiseerd van 25/09/2019 tot einde maart 2020 (in de ballon vanaf 28/9/2017)

Prijs 1u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 295 €

Prijs 2u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 570 €

Optie minimum 4 begeleide oefenwedstrijden  met trainer op zondag gedurende 2u tussen 13u en 15u :  70 €

Inschrijvingsformulier oranje

 

GROEN

De richtleeftijd is 10 tot 12 jaar. Tactiek wordt steeds belangrijker, alle facetten komen aan bod. Er wordt gespeeld met een overgangsbal op een groot terrein van 23,77m op 8,23m.

 

Lesmomenten : enkel op woensdag tussen 13u en 17u, op zaterdag tussen 9u en 17u en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u en 18u.

 

Een wintercyclus van 20 lesweken wordt georganiseerd van 25/09/2019 tot einde maart 2020 (in de ballon vanaf 28/9/2019)

Prijs 1u per week (4 leerlingen per veld) : 295 €

Prijs 2u per week (4 leerlingen per veld) : 570 €

Optie minimum 4 begeleide oefenwedstrijden met trainer op zondag gedurende 2u tussen 13u en 15u :  70€

Inschrijvingsformulier groen

 

GEEL – MAXI-TENNIS

De richtleeftijd is 12 tot 18 jaar. Techniek, slagen , tactiek worden verder uitgewerkt. Zoals bij de volwassenen wordt er gespeeld met een normale tennisbal op een groot terrein.

 

Lesmomenten : op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u en 19u, op woensdag tussen 13u en 19u, op zaterdag tussen 9u en 17u.

 

Een wintercyclus van 20 lesweken wordt georganiseerd van 25/09/2018 tot einde maart 2020 (in de ballon vanaf 28/09/2019).

Prijs 1u per week (4 leerlingen per veld) : 295 €

Prijs 2u per week (4 leerlingen per veld) : 570 € 

Optie minimum 4 begeleide oefenwedstrijden  met trainer op zondag gedurende 2u tussen 13u en 15u :  70€

Inschrijvingsformulier geel/maxi

 

COMPETITIE

 

Voor kinderen waarvan de trainers oordelen dat ze klaar en gemotiveerd zijn om naar competitie over te stappen. Alleen kinderen die geselecteerd werden door de trainers kunnen hiervoor inschrijven.


Dit jaar worden ALLE competitielessen aangeboden met minimum 4 begeleide oefenwedstrijden op zondag onder begeleiding van een trainer, dit gedurende 2 uren tussen 13u en 15u. Er worden geen competitielessen georganiseerd zonder deelname aan de begeleide oefenwedstrijden.

Als optie kan er gekozen worden voor conditietraining. Dit wordt georganiseerd op zaterdag om 12u of 13u bij Robin D’Hoe (professionele conditietrainer) in Londerzeel.

Lesmomenten : op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u en 19u, op woensdag tussen 13u en 19u, op zaterdag tussen 9u en 17u. Er wordt een zekere flexibiliteit van de kinderen gevraagd om de juiste groepen te kunnen maken.

Een wintercyclus van 20 lesweken wordt georganiseerd van 28/09/2019 tot einde maart 2020.

Prijs 2 x 1,5u per week (4 leerlingen per veld) + min 4 begeleide oefenwedstrijden  : 930€

Prijs 1 x 1,5u per week (4 leerlingen per veld) + min 4 begeleide oefenwedstrijden :  510 €

Prijs conditietraining :  160€ 

 

Inschrijvingsformulier competitie

Winterlessen Volwassenen

LESSEN VOOR VOLWASSENEN IN HET WEEKEND OF IN DE WEEK VOOR 16U (WOENSDAG VOOR 12U)

Lessen voor volwassenen zijn voorbehouden voor BTC-leden. Wie geen zomerlid is betaald 50€ winterlidgeld extra.

Volwassenen kunnen les volgen op de vrij gebleven terreinen van de tennisschool na planning van de jeugdlessen. De mogelijke dagen zijn maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag voor 16u, woensdag voor 12u, zaterdagnamiddag en zondag.

Een wintercyclus van 20 lesweken (1u per week) die parallel loopt met de wintercyclus van de jeugd.

De lessen starten op 28 september 2019.

 

Groeplessen – 4 personen : 325€ per persoon

Privélessen – 2 personen : 610€ per persoon

Privélessen – 1 persoon : 1215€

 

Inschrijvingsformulier volwassenen

 

LESSEN VOOR VOLWASSENEN OP AANVRAAG (eigen terrein)

 

Volwassenen die hun eigen terrein hebben kunnen lessen aanvragen via de tennisschool.

Het terrein wordt betaald aan de wintercommissie, de lessen aan de tennisschool.

 

Een wintercyclus van 20 lesweken (1u per week, eigen terrein) die parallel loopt met de wintercyclus van de jeugd.

De lessen starten op 28 september 2019.

 

Groepslessen – 4 personen : 210€ per persoon

Privélessen – 2 personen : 400€ per persoon

Privélessen – 1 persoon : 800€

 

Lessen op aanvraag per 5 of 10 lesweken (1u per week, eigen terrein)

Prijs wordt berekend pro rata volgens bovenstaande tarieven.

Inschrijvingsformulier volwassenen eigen terrein

 

 

 

Wintercyclus volwassenen eigen terrein inschrijvingsformulier

Wintercyclus volwassenen inschrijvingsformulier

Wintercyclus competitie inschrijvingsformulier