Paasstage – Jeugd

PAASSTAGE OUTDOOR voor alle jeugdleden (met indoor mogelijkheden voorlopig alleen voor -13j)

De paasstage is voorbehouden aan BTC leden. Elk jaar moet het lidmaatschap vernieuwd worden voor aanvang van de lente daar deze geldig is van 1 april tot 31 maart. Ga hiervoor naar de “Over BTC – lid worden ?” – indien dit nog niet gedaan is. 

De paasstage zal doorgaan van maandag 5 april tot en met vrijdag 9 april 2021 op de buitenterreinen. Afhankelijk van de weeromstandigheden en de corona-maatregelen (voorlopig mogen alleen -13j binnen) zullen de terreinen in de hal van BTC gebruikt worden.  Er is een recreatieve stage en een intensieve stage.

Opgelet daar wij naar kwaliteit streven, kan de paasstage vroegtijdig afgesloten worden indien de stage volzet is. Schrijf dus tijdig in, plaatsen zijn beperkt !

Een inschrijving voor de stage wordt pas definitief na storting van een voorschot van 50€ op het rekeningnummer van BTC Tennisschool vzw 001-6902710-72 (IBAN BE38 0016 9027 1072) met als mededeling paasstage + naam en voornaam van de deelnemer. Het saldo van de stage wordt contant betaald op de 1ste dag, bij aanvang van de stage.

Hieronder een beschrijving van de stages die worden aangeboden telkens met een link naar het inschrijvingsformulier.

Recreatieve paasstage

De stage is voor kinderen vanaf 4 jaar. De groepen worden ingedeeld op basis van niveau en leeftijd. Indien nodig zullen de trainers nog wijzigingen doorvoeren in de groepen zodat iedere deelnemer in de optimale groep zit.

Deze stage is voor niveau : wit, blauw, rood, oranje, groen en geel/maxi-tennis. Uitleg over de niveaus vindt U onder de rubriek “Lentecyclus”.

Vanaf 8u30 : onthaal en toezicht

Van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u : opwarming, tennisles, omnisport, conditietraining, sport en spel. Er is 1 pauze in de voormiddag en 1 pauze met vieruurtje in de namiddag.

Van 12u tot 13u30 : middagpauze met eigen boterhammen en drank

Van 16u tot 17u : opvang en toezicht

Op vrijdag worden er tennistests afgelegd en wedstrijdjes gespeeld. Om 16u is er een prijsuitreiking voor alle kinderen.

Op nationaal niveau is besloten dat de horeca nog niet open mag dus nemen alle kinderen hun eigen boterhammen en drank mee. De prijs is aangepast zonder warme maaltijd.

Prijs van de stage niveau wit, blauw of rood : 140€ 

Prijs van de stage niveau oranje, groen en geel/maxi : 150€ 

Het 2de en volgend kind van hetzelfde gezin krijgt 10€ korting indien er wordt ingeschreven voor dezelfde recreatieve paasstage.

Inschrijvingsformulier

Intensieve Paasstage

Deze stage is voor de kinderen die intensief willen trainen, een ideale voorbereiding voor de interclubspelers ! 

Vanaf 8u30 : onthaal en toezicht

Van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u : opwarming, conditie, wedstrijdoefeningen (het programma kan aangepast worden in functie van de corona-maatregelen)

Van 12u tot 13u30 : middagpauze met eigen boterhammen en drank

Van 16u tot 17u : opvang en toezicht

Op nationaal niveau is besloten dat de horeca nog niet open mag dus nemen alle kinderen hun eigen boterhammen en drank mee. De prijs is aangepast zonder warme maaltijd.

Prijs van de stage : 180€  

Voor een intensieve stage wordt er geen gezinskorting gegeven voor een 2de kind.

Inschrijvingsformulier