Update van de BTC-ambities en de uitbating van ons clubhuis

Beste Leden,

Zoals jullie dagelijks kunnen zien op de club (je kan regelmatig updates vinden op https://www.facebook.com/BrusselseTennisClub/), schieten de werken van de uitbreiding goed op. De bijkomende padelvelden zijn al enkele weken open en we zien dat ze reeds intensief gebruikt worden. Dat heeft deels te maken met de sterke stijging van het aantal leden van onze club. Vooral in de categorie twintigers zien we een explosieve stijging van het aantal leden. We zijn bijzonder blij om zo veel jonge, enthousiaste leden op de terreinen en in het clubhuis te zien!

Ook de werken aan onze nieuwe tennishal liggen op schema. De komende weken wordt de vloer gelegd en de hal zal tijdig klaar zijn voor het nieuwe winterseizoen. De inschrijvingen voor de winter lopen vlot, zelfs beter dan in het business plan maar er zijn nog terreinen beschikbaar (vooral in het weekend). (Alle inlichtingen hierontrent via de verantwoordelijke van de wintertennis: Hubert Decramer (0475/93.52.37) of bestuur@brusselsetennisclub.be)

We werken ondertussen verder aan ons meerjarenplan. De parking rond de hal zal de komende weken ook aangelegd worden en begin volgend jaar plannen we een grondige aanpak van het clubhuis. De bedoeling is in de eerste plaats om de consumptieruimte groter te maken door uitbreiding richting de weidevelden.

Met de sterke uitbreiding van de hele BTC-infrastructuur, de stijging van het aantal leden en de uitbreiding van het clubhuis wordt de uitbating nog belangrijker en ook hier hebben we de nodige ambities.

Het bestuur van de club heeft daarom in samenspraak met de bv Ballon Btc, die de concessie verleende aan de huidige uitbater Mad Cuisine, beslist om deze concessie niet te verlengen zodat de concessie eindigt op 31 december 2020.

Onze uitbater Geert heeft de laatste jaren met Mad Cuisine de uitbating met hart en ziel ingevuld en we houden eraan hem daarvoor te danken. We wensen Geert ook alle succes met zijn toekomstige professionele activiteiten.

We wensen als bestuur ook alvast iedereen te bedanken die heeft bijgedragen aan de uitbreiding en de goede werking van de club. Deze club draait immers volledig op vrijwilligers en de realisatie van de uitbreiding was en is enkel mogelijk dankzij het talent en het harde werk van velen. Een dikke merci aan allen!

Johan De Keersmaeker 
Voorzitter BTC

Kris Westelinck
Zaakvoerder BV Ballon BTC