Wintercyclus Jeugd

WINTERCYCLUS – JEUGD

De wintercyclus is voorbehouden aan BTC leden.

Wie geen zomerlid is op BTC betaalt 25€ lidgeld extra op de betaaldagen van de wintercyclus.

Het lidgeld is geldig tot 31 maart 2021.

De lessen worden gegeven in de Ballon BTC of de Hall BTC –  beiden in de Neerhoflaan 22 te Wemmel

De inschrijvingen zijn afgesloten en het lessenrooster is gekend.

Wie nog wilt inschrijven vult een onderstaand formulier aan en duid zoveel mogelijk beschikbaarheden aan. Wij proberen nog een plaatsje te vinden en laten U spoedig iets weten. De lessen starten op 3 oktober.

Hieronder een beschrijving van het lessenpakket dat wordt aangeboden telkens met een link naar het inschrijvingsformulier.

RECREATIE : Kidstennis en Maxi-tennis

Kidstennis is een initiatief van Tennis Vlaanderen om kinderen op een didactische verantwoorde en speelse manier te laten kennismaken met de tennissport.

Het programma Kidstennis omvat 5 niveaus van wit tot groen.

Na het Kidstennisprogramma te hebben doorlopen kan het kind zich vervolmaken in Maxi-tennis.

WIT

Wit is de ideale voorbereiding voor kinderen van 4 tot 5 jaar die willen tennissen.

Op een plezierige manier worden de psychomotorische vaardigheden van het kind getraind door middel van loop, spring, werp en vangspelletjes met allerlei materialen.

Lesmomenten : enkel op woensdag tussen 13u30 en 14u30 en op zaterdag tussen 9u30 en 10u30.

Een wintercyclus van 20 lesweken wordt georganiseerd van 3/10 tot einde maart 2021.

Prijs 1u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 230 €

Prijs 2u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 440 €

Inschrijvingsformulier wit

BLAUW

Blauw is bedoeld voor beginnende tennissers tussen 5 en 7 jaar.

Alle basisslagen worden aangeleerd behalve de bovenhandse opslag. Er wordt gespeeld met een mousse bal over een laag netje en op een terrein van 8,23m op 2,75m.

De kidslessen zullen aansluitend aan de tennis een half uur coördinatie bevatten. De tennisschool heeft voor deze formule gekozen omdat een kind onder de 10 jaar volop in zijn motorische ontwikkelingsfase zit. Op deze leeftijd zijn kinderen zeer vatbaar om te leren bewegen (rennen, stoppen, starten, springen,…), om complexere bewegingen aan te leren (agility, coördinatie) en om musculaire systemen te trainen (zoals bijvoorbeeld snelheid). Ons doel met de coördinatietraining is dus om op een speelse manier de kinderen te helpen in hun ontwikkeling van deze basiseigenschappen. Ook kunnen wij ze op deze manier leren doorzetten in moeilijke situaties en hun leren concentreren op de kern van bepaalde oefeningen. De kinderen zullen zich makkelijker kunnen aanpassen in complexere oefeningen zoals bijvoorbeeld het spelen van tennis maar ook in andere situaties van het dagelijkse leven. Het volgen van deze coördinatietraining zal dus buiten het sociale aspect van samen te spelen een snellere progressie op gebied van tennis met zich mee kunnen brengen en dus meer succeservaring voor de kinderen.

EN MEER SUCCES = MEER FUN!

Voor meer uitleg zie ook site van Tennis Vlaanderen www.tennisvlaanderen.be

Lesmomenten : enkel op woensdag om 13u30 en 14u30, op zaterdag om 9u30 en 10u30 

Een wintercyclus van 20 lesweken wordt georganiseerd van 3/10 tot einde maart 2021.

Prijs 1 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 315 €

Prijs 2 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 610 €

Inschrijvingsformulier blauw

ROOD

De richtleeftijd is 7 tot 9 jaar. De juiste tennistechniek in functie van de tactiek wordt nu aangeleerd. De racketgrepen en de bovenhandse opslag worden toegevoegd aan de basisslagen. Er wordt gespeeld met een grote softbal op een terrein van 11m op 5,5m.

De kidslessen zullen aansluitend aan de tennis een half uur coördinatie bevatten. De tennisschool heeft voor deze formule gekozen omdat een kind onder de 10 jaar volop in zijn motorische ontwikkelingsfase zit. Op deze leeftijd zijn kinderen zeer vatbaar om te leren bewegen (rennen, stoppen, starten, springen,…), om complexere bewegingen aan te leren (agility, coördinatie) en om musculaire systemen te trainen (zoals bijvoorbeeld snelheid). Ons doel met de coördinatietraining is dus om op een speelse manier de kinderen te helpen in hun ontwikkeling van deze basiseigenschappen. Ook kunnen wij ze op deze manier leren doorzetten in moeilijke situaties en hun leren concentreren op de kern van bepaalde oefeningen. De kinderen zullen zich makkelijker kunnen aanpassen in complexere oefeningen zoals bijvoorbeeld het spelen van tennis maar ook in andere situaties van het dagelijkse leven. Het volgen van deze coördinatietraining zal dus buiten het sociale aspect van samen te spelen een snellere progressie op gebied van tennis met zich mee kunnen brengen en dus meer succeservaring voor de kinderen.

EN MEER SUCCES = MEER FUN! 

Voor meer uitleg zie ook site van Tennis Vlaanderen www.tennisvlaanderen.be

Lesmomenten : enkel op woensdag om 13u30 en 14u30, zaterdag om 9u30 en 10u30 

Een wintercyclus van 20 lesweken wordt georganiseerd van 3/10 tot einde maart 2021.

Prijs 1 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 315 €

Prijs 2 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 610 €

Inschrijvingsformulier rood

ORANJE

De richtleeftijd is 9 tot 10 jaar. Oranje is de tussenstap tussen het mini-terrein en het “grote” terrein.

De aangeleerde techniek moet nu tactisch kunnen uitgevoerd worden. Er wordt gespeeld met een softbal of midi-bal op een midi-terrein van 18m op 6,5m.

Lesmomenten : enkel op woensdag tussen 13u en 17u, op zaterdag tussen 9u en 17u, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u en 18u.

Een wintercyclus van 20 lesweken wordt georganiseerd van 3/10 tot einde maart 2021

Prijs 1u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 295 €

Prijs 2u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 570 €

Inschrijvingsformulier oranje

GROEN

De richtleeftijd is 10 tot 12 jaar. Tactiek wordt steeds belangrijker, alle facetten komen aan bod. Er wordt gespeeld met een overgangsbal op een groot terrein van 23,77m op 8,23m.

Lesmomenten : enkel op woensdag tussen 13u en 17u, op zaterdag tussen 9u en 17u en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u en 18u.

Een wintercyclus van 20 lesweken wordt georganiseerd van 3/10 tot einde maart 2021 

Prijs 1u per week (4 leerlingen per veld) : 295 €

Prijs 2u per week (4 leerlingen per veld) : 570 €

Inschrijvingsformulier groen

GEEL – MAXI-TENNIS

De richtleeftijd is 12 tot 18 jaar. Techniek, slagen , tactiek worden verder uitgewerkt. Zoals bij de volwassenen wordt er gespeeld met een normale tennisbal op een groot terrein.

Lesmomenten : op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u en 19u, op woensdag tussen 13u en 19u, op zaterdag tussen 9u en 17u.

Een wintercyclus van 20 lesweken wordt georganiseerd van 3/10 tot einde maart 2021.

Prijs 1u per week (4 leerlingen per veld) : 295 €

Prijs 2u per week (4 leerlingen per veld) : 570 € 

Inschrijvingsformulier geel/maxi

 

EVOLUTIE-TENNIS

Voor kinderen die de basisslagen beheersen en 1x 1,5u per week willen tennissen vanaf niveau oranje

Lesmomenten : op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u en 19u, op woensdag tussen 13u en 19u, op zaterdag tussen 9u en 17u. Er wordt een zekere flexibiliteit van de kinderen gevraagd om de juiste groepen te kunnen maken.

Een wintercyclus van 20 lesweken wordt georganiseerd van 3/10 tot einde maart 2021.

Prijs 1 x 1,5u per week (4 leerlingen per veld) : 440€ 

Inschrijvingsformulier evolutie-tennis

 

INTENSIEF -TENNIS

Voor kinderen die 2x 1,5u per week intensief willen trainen. Hierbij wordt een optie aangeboden  nl. tornooibegeleiding van 1 tornooi, buiten het BTC tornooi,  door de trainer.

Lesmomenten : op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u en 19u, op woensdag tussen 13u en 19u, op zaterdag tussen 9u en 17u. Er wordt een zekere flexibiliteit van de kinderen gevraagd om de juiste groepen te kunnen maken.

Een wintercyclus van 20 lesweken wordt georganiseerd van 3/10 tot einde maart 2021.

Prijs 2 x 1,5u per week (4 leerlingen per veld) : 860€

Optie tornooibegeleiding 1 tornooi buiten BTC : 75€

Inschrijvingsformulier intensief-tennis

Winterlessen Volwassenen

LESSEN VOOR VOLWASSENEN IN HET WEEKEND OF IN DE WEEK VOOR 16U (WOENSDAG VOOR 12U)

Lessen voor volwassenen zijn voorbehouden voor BTC-leden. Wie geen zomerlid is betaald 50€ winterlidgeld extra.

Volwassenen kunnen les volgen op de vrij gebleven terreinen van de tennisschool na planning van de jeugdlessen. De mogelijke dagen zijn maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag voor 16u, woensdag voor 12u en zaterdagnamiddag

Een wintercyclus van 20 lesweken (1u per week) die parallel loopt met de wintercyclus van de jeugd.

De lessen starten op 3 oktober 2020.

Groepslessen – 4 personen : 330€ per persoon

Privélessen – 2 personen : 625€ per persoon

Privélessen – 1 persoon : 1250€

 Inschrijvingsformulier volwassenen

 

LESSEN VOOR VOLWASSENEN OP AANVRAAG (eigen terrein)

Volwassenen die hun eigen terrein hebben kunnen lessen aanvragen via de tennisschool.

Het terrein wordt betaald aan de wintercommissie, de lessen aan de tennisschool.

Een wintercyclus van 20 lesweken (1u per week, eigen terrein) die parallel loopt met de wintercyclus van de jeugd.

De lessen starten op 3 oktober 2020.

Groepslessen – 4 personen : 210€ per persoon

Privélessen – 2 personen : 400€ per persoon

Privélessen – 1 persoon : 800€

 

Lessen op aanvraag per 5 of 10 lesweken (1u per week, eigen terrein)

Prijs wordt berekend pro rata volgens bovenstaande tarieven.

Inschrijvingsformulier volwassenen eigen terrein

 

 

 

BTC een tennisclub met een rijke geschiedenis !

De club heeft een voorhistorie in de vorm van de tennisclub “De Zonnebloem”. Er loopt immers een “rode” draad door de vooroorlogse “Zonnebloem” en de Brusselse Tennisclub in die zin dat bestuursleden van de eerste, ook aan de wieg stonden van de BTC. De “Zonnebloem” werd gesticht
rond 1930. Hun tennisbanen waren gelegen in Sint-Pieters-Woluwe (of volgens een andere bron in Ukkel) en de club bleef er actief tot 1945. Eén van de bekendste leden was de schrijver Maurice Roelants.
Begin 1950 werden, via de krant, de Brusselse tennisliefhebbers opgeroepen deel te nemen aan een vergadering die plaats vond in de bovenzaal van “De Gulden Boot”, één van de prachtige gildehuizen op de Grote Markt van Brussel. De initiatiefnemers voor deze bijeenkomst waren oud-leden van de
“Zonnebloem”, namelijk mevr. De Bruyne (VTB-vertegenwoordigster voor Brussel) en haar dochter Annie, Karel Cornelis (ex-Voorzitter), e.a. Op deze vergadering met ca 25 aanwezigen werd er beslist opnieuw een Vlaamse tennisclub op te richten.
Karel Cornelis deed het voorstel om het kassaldo van zijn ex-club (60 BF) over te dragen, mits de naam “De Zonnebloem” te behouden. Dit voorstel werd evenwel niet aangenomen maar “what’s in a name”, werd het uiteindelijk de “VTB Vlaamse Tennisclub van Brussel”. Bij de stichters van de club
was ook Roger Laporte, die veel huidige clubleden nog gekend hebben en trouwens de vader is van de gebroeders Laporte, allen nog zeer aanwezig en actief in de BTC.
De club kon starten en het enthousiasme bij de aanwezigen was groot. Ze vonden terreinen aan de “Dikke Linde” te Laken en speelden er enkele dagen in de week van 17 tot 20 u. Er waren een 40-tal leden, die na het spelen koffiekransjes of wafelenbak hielden.
Alles verliep goed, tot op zekere dag vernomen werd dat de tennisterreinen zouden verdwijnen om plaats te maken voor de uitbreiding van het wegennet en dit in het vooruitzicht van de expo ’58. Dan maar op zoek naar andere banen, die evenwel niet te vinden waren in de vertrouwde omgeving,
zodat verhuisd werd naar Oudergem, waar ze speelden op één van de terreinen van Floreal.
Voor veel leden, die van de west- en noordkant van Brussel kwamen, was de verplaatsing te ver en in die Franstalige omgeving vonden ze hun draai niet. Men ging dus op zoek naar andere mogelijkheden en vonden die in Itterbeek op de Bettendries, Ninoofsesteenweg. Hier speelde de club van 1954 tot
1959. In die periode werd Jan Limpens als lid begroet. Hij zou later een aantal jaren Voorzitterworden.
De leden van de club waren allemaal niet geklasseerde spelers, maar het spelniveau begon geleidelijk te stijgen en ontstond de drang om de krachten eens te meten. Meteen werden de eerste clubtornooien georganiseerd. Na de tennis vonden ze mekaar in het aanpalend hoekcafé: hier geen
koffiekransjes meer maar een goeie geuze met boterhammen en platte kaas.
In 1960 verhuisde club naar Strombeek, in de omgeving van de Mormonenkerk, en de start aldaar was uitstekend. De kleine groep van ca 40 leden telde er weldra 100. De club kreeg een officieel
tintje en werd, op initiatief van Meester Verhaeverbeke, een vzw, waarvan de oprichting verscheen in het BS van 01/02/1962. De naam van de club werd hierbij veranderd in “Brusselse Tennisclub”.
Alles verliep vlot en er waren meerdere vriendschappelijke ontmoetingen met bevriende clubs zoals de Wase TC van Sint-Niklaas, de tennisclub van Brakel, VTB-TC Antwerpen, e.a.
De beste leden bekommerden zich om de beginnelingen en gaven de zondagvoormiddag tennisles pro deo. De clubgeest was goed en er werden meerdere fuiven georganiseerd.

In 1970 vierde de club zijn 20-jarig bestaan met een lustrum tornooi waarop alle bevriende clubs waren uitgenodigd.
Evenwel ging de huurprijs van de drie terreinen, niettegenstaande het slecht onderhoud, ieder jaar de hoogte in. De ontevredenheid over de terreinen en kleedkamers werd algemeen en de betrekkingen met de uitbater alom slechter. De breuk kwam er toch nog onverwachts, zodat de club
in februari 1971 geen speelvelden meer had en dit op amper drie maanden voor het begin van het nieuwe speelseizoen.
In een Buitengewone Algemene Vergadering in de zaal “Paviljoen” te Strombeek werden de leden op de hoogte gebracht van deze benarde toestand. Zoektochten naar terreinen in Grimbergen,
Meise, Strombeek bleken vruchteloos. Een voorstel van Jos Chabert, de toenmalige Schepen van Meise (ook ex-lid van de club) om enkele jaren te wachten te wachten op de aanleg van de gemeentelijke tennisbanen van Meise, werd niet weerhouden omdat dit de club enkele jaren op
inactiviteit zou zetten.
Tot op zekere dag het goede nieuws uit Wemmel kwam. Op initiatief van Jan Maes, ere-Voorzitter van de club, kon de club er voor 30 jaar een boomgaard lenen en de eigenaar van de gronden (Van
Humbeeck), leende zelfs een bedrag dat de club in staat stelde zelf vier tennisbanen aan te leggen.
Deze actie zou later “het mirakel van de Windberg” genoemd worden.
Ongelooflijk! Pas enkele dagen na de beslissing van het bestuur, hadden ze een overeenkomst met de Firma Scheerlinck van Wemmel en reden er bulldozers en vrachtwagens op en af, de fruitbomen werden verwijderd, de grond werd uitgegraven, steenslag aangevoerd. Het was een helse drukte en
dit alles op één maand van het nieuwe tennisseizoen. De clubgeest was geweldig: de bestuursleden en ook andere leden hielpen, graven, vervoeren, enz… Vooral voor de sparren die rond het terrein gezet werden om de terreinen min of meer te beschutten tegen de wind (op de windberg) hebben ze zelf kuilen gegraven.
Aldus beschikte de club over vier splinternieuwe terreinen. Het seizoen 1971 kon beginnen.
Kleedkamers en clublokaal werden geïmproviseerd in een klein stenen kotje, dat stond waar nu de opslagplaatsen voor het materiaal op de parking is. Iedereen kon er zichzelf bedienen van een pils of frisdrank en het verschuldigde geld deponeren in een mandje.
In 1972 kwamen er nog twee banen bij en werd ons clublokaal gebouwd door architecten Rik Van Mingeroet en Guido Moermans en de firma Albouw uit Koersel. Dit dank zij de financiële steun van Lode Campo van C&A die hierbij bovendien ca 100 nieuwe leden van deze firma aanbracht (in ruil
voor een korting op het lidgeld). Ook toen al hadden we het systeem van ledenleningen uitgevonden.
Ons ledenaantal was hiermee ook nagenoeg verdubbeld.
In ditzelfde jaar sloten we aan bij de K.B.L.T.B. (Koninklijke Lawn Tennis Bond), die later, bij de federalisering de VTV (Vlaamse Tennis Vereniging) en thans Tennis Vlaanderen geworden is. BTC was daarbij de eerste volledig Nederlandstalige club van Brabant die aansloot bij de KBTB. Thans zijn er
een 90-tal! Ook in de sportraad van Wemmel werden we lid.
De tijd van de open tornooien, interclubs, gezinstornooien, enz… was aangebroken. Sindsdien heeft de club bijna iedere jaar een open tornooi, een jeugdtornooi, en een clubkampioenschap georganiseerd en werd deelgenomen aan de interclubwedstrijden georganiseerd door de federatie,
eerst in het gewest Brabant (unitair met meestal Franstalige clubs) later in het gewest Vlaams-Brabant.

Sindsdien werden ook lessen en stages voor jongeren en volwassenen georganiseerd, wat uitmondde in het oprichten van een “Tennisschool”. De club heeft jarenlang ook een echt clubblad
“Tenniskontakt” gekend, dat thans door de communicatiecommissie in zekere zin wordt opgevolgd, zij het dat de trimestriële “nieuwsbrieven” de kwaliteit van het clubblad niet kunnen benaderen.

Zomertennisstages Volwassenen

De zomerstages zijn voorbehouden voor volwassen BTC tennisleden.

Er worden 4 stages georganiseerd tijdens de maanden juli en augustus.

Een inschrijving voor een stage wordt pas definitief na storting van een voorschot van 30€ op rekeningnummer van BTC Tennisschool vzw 001-6902710-72 (IBAN BE38 0016 9027 1072) met als mededeling stageweek + naam en voornaam van de deelnemer. Het saldo van de stage wordt cash betaald bij aanvang van de stage.

De stages gaan door op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op de  terreinen 5,6 (en 7) telkens van 19u tot 21u. Indien door regen de stage niet kan doorgaan op maandag of dinsdag wordt dit op woensdag ingehaald, indien regen op donderdag of vrijdag wordt dit ingehaald op zaterdag.

Er worden 2 (of 3 groepen) gemaakt met minimum 4 deelnemers (max. 5 deelnemers) per trainer. 

Een totaal van 8u les op 1 week tijd !

Prijs per persoon indien 4 (max. 5) deelnemers per groep : 120€

Indien er toch slechts 3 deelnemers zijn per groep zal de prijs wijzigen naar 160€ per persoon.

Data van de zomerstages :

5/7 tot 9/7volzet – inschrijvingsformulier  vw tennisstage 1

12/7 tot 16/7volzet – inschrijvingsformulier vw tennisstage 2

26/7 tot 30/7volzet – inschrijvingsformulier  vw tennisstage 3

2/8 tot 6/8volzet – inschrijvingsformulier vw tennisstage 4

 

Inschrijvingen Privélessen met 2 – Volwassenen

Inschrijvingen Privélessen Alleen – Volwassenen

Inschrijvingen Groepslessen Nieuw Leden – Volwassenen