Zevenaars

Uit de beginjaren van de BTC te Wemmel staan er vandaag nog maar weinig starters aan het net. En alhoewel de meesten er nog min of meer fit bijlopen zijn ze niet gespeend van de klassieke “leeftijdsbobokes”. Uiteraard doen zij hun uiterste best om die te vergeten wat – gezien de leeftijd – niet zo moeilijk is. Wie er nog lustig op losslaat heeft toch de uitdeling der lakens aan de jongeren doorgegeven en staat nu wat bedremmeld in de minderheid aan de toog en poogt – tussen al dat spontane jeugdige lawaai – met de hand aan de oorschelp, zijn schaarse tooggenoot te verstaan.Voor al wie – al dan niet uit noodzaak – zijn racket aan den haak heeft gehangen dreigen ook de hartverwarmende sociale BTC – contacten op te drogen. En vermits wij zeker niet willen droogstaan trachten de zevenaars een stukje oplossing aan te reiken. Wie in 1948 geboren werd en dus in 2018 zeventig wordt, behoort tot de spil van de zevenaars en al wie zeven jaar later of vroeger geboren werd (+ hun partner al of niet binnen deze leeftijdsgroep) is de facto een potentieel zevenaarslid.Uiteraard draait bij de zevenaars alles rond 7 : zij ontmoeten mekaar telkens de 7de van iedere activiteitsmaand, komen slechts uitzonderlijk voor 7 u thuis, respecteren strikt de gedragscode (cfr. elders op deze web) die rond 7 items is opgebouwd, genieten van een tof gestoffeerde 7 dagen-week, zijn vertrouwd met de 7 hoofdzonden en deinzen niet terug voor 7 consumpties. Behoor je tot de doelgroep en heb je nog geen uitnodiging voor de zevenaarsactiviteiten ontvangen, meld je dan aan door een mailtje te sturen naar Willy Kelgtermans.