Lidgelden zomerseizoen 2021

 Seizoen 2021
Tennis
Padel (volzet)
Tennis + Padel
 eerste lid van het gezin 215 215 295
 tweede lid van het gezin en volgende* 175 175 245
 Jeugdlid geboortejaar 1996 – 2004 120 120 175
 Jeugdlid geboortejaar 2005 – 2008 95 95 130
 Jeugdlid geboortejaar 2009 – 2012 60 60 85
 Jeugdlid geboortejaar 2013 en later 35 35 45
 Gezinslidgeld** 525 525 690
 Barlid 35

*  Deze prijs is geldig indien het eerste lid hetzelfde type abonnement neemt en het tweede en volgend lid van hetzelfde gezin op hetzelfde adres wonen.
**  Deze prijs is geldig voor alle leden van hetzelfde gezin die op het zelfde adres wonen. De gezinsleden kiezen in dit geval allemaal voor het zelfde type abonnement.