Lidgelden zomerseizoen 2023

 Seizoen 2023/2024
Tennis
Padel
Tennis + Padel
 eerste lid van het gezin 240 240 320
 tweede lid van het gezin en volgende* 195 195 260
 Jeugdlid geboortejaar 1998 – 2006 130 130 180
 Jeugdlid geboortejaar 2007 – 2010 105 105 140
 Jeugdlid geboortejaar 2011 – 2014 65 65 90
 Jeugdlid geboortejaar 2015 en later 40 40 50
 Gezinslidgeld** 575 575 760
 Barlid 40

*  Deze prijs is geldig indien het eerste lid hetzelfde type abonnement neemt en het tweede en volgend lid van hetzelfde gezin op hetzelfde adres wonen.
**  Deze prijs is geldig voor alle leden van hetzelfde gezin die op het zelfde adres wonen. De gezinsleden kiezen in dit geval allemaal voor het zelfde type abonnement.