Sportongeval

Het kan wel eens gebeuren dat u tijdens een tennismatch een klein ongeval heeft met nare gevolgen zoals een spierscheuring of verrekking of een andere kwetsuur waarvoor u toch best naar een dokter gaat.

Omdat u, als lid van Tennis Vlaanderen, ook verzekerd bent tegen ongevallen dient er een aangifte te gebeuren via Ethias.

Het bestaat uit drie delen A, B en C of ook uit 4 bladzijden.

Een formulier om in te vullen door de geneesheer best dadelijk meenemen en de andere documenten achteraf invullen en daarna bezorgen aan info@brusselsetennisclub.be

Openen van het dossier doen we dan online.
De aangifte dient te gebeuren binnen de 8 dagen na het ongeval door. De aangifte dient ook via onze club te gaan indien een ongeval plaats heeft op een andere club.

Deel A, blad 1 en 2 (behalve punt 1) , deel B, blad 3 is door je zelf in te vullen.
Deel C, het vierde blad (geneeskundig getuigschrift) moet door de geneesheer ingevuld worden en dat alles moet dan bezorgd aan info@brusselsetennisclub.be (de club stuurt door naar Ethias).

Dat wordt met een brief aan jou bevestigd door Ethias met daarin alle informatie over het verdere verloop met toevoeging van “procedure terugbetaling en persoonlijke gegevens” en een “attest van genezing” (in te vullen door behandelende arts)

Wij wensen je een spoedig herstel.

 

download aangifte formulier