Lentecyclus – Jeugd

 

LENTECYCLUS – JEUGD 

De lentecyclus is voorbehouden aan BTC leden. Elk jaar moet het lidmaatschap vernieuwd worden voor aanvang van de lentecyclus daar deze geldig is van 1 april tot 31 maart. Ga hiervoor naar rubriek “Over BTC – lid worden ?” – spelende leden indien dit nog niet gedaan is.

INSCHRIJVEN VOOR DE LENTECYCLUS KAN TOT UITERLIJK WOENSDAG   11/3/2020. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN WANT NA AFSLUITING WORDT HET LESSENROOSTER OPGEMAAKT !

Betaal-en consultatiedagen worden georganiseerd op woensdag 18/3 van 19u tot 22u en op zaterdag 21/3 van 9u tot 12u in het clubhuis. Op deze dagen zal de groepsindeling en het lessenrooster consulteerbaar zijn en dient het volledig lesgeld betaald te worden.

 

Hieronder een beschrijving van het lessenpakket dat wordt aangeboden telkens met een link naar het inschrijvingsformulier.

 RECREATIE : Kidstennis en Geel/Maxi-tennis

Kidstennis is een initiatief van de Tennis Vlaanderen om kinderen op een didactische verantwoorde en speelse manier te laten kennismaken met de tennissport.

Het programma Kidstennis omvat 5 niveaus van wit tot groen. Na het Kidstennisprogramma te hebben doorlopen kan het kind zich vervolmaken in Geel/Maxi-tennis.

WIT

Wit is de ideale voorbereiding voor kinderen van 4 tot 5 jaar die willen tennissen.

Op een plezierige manier worden de psychomotorische vaardigheden van het kind getraind door middel van loop, spring, werp en vangspelletjes met allerlei materialen.

Lesmomenten : enkel op woensdag om 13u30 en 14u30 en op zaterdag om 9u30 en 10u30.

Een lentecyclus van 8 lessen wordt georganiseerd van 20/4 tot 20/6. Op zaterdag 16/5 zal er geen les zijn wegens het jaarlijks open BTC-jeugdtornooi. De les van 10/6 en 13/6 wordt vervangen door een 2u durende deelname aan de  BTC kidstoer die begeleid wordt door de trainers. Voor deze leeftijdsgroep zal deze plaatsvinden op zaterdag 13/6 van 9u30 tot 11u30. Alle deelnemers van de lentecyclus worden hiervoor automatisch ingeschreven door de tennisschool.

 

Prijs 1u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 95€

Prijs 2u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 180€

Inschrijvingsformulier

BLAUW

Blauw is bedoeld voor beginnende tennissers tussen 5 en 7 jaar.

Alle basisslagen worden aangeleerd behalve de bovenhandse opslag. Er wordt gespeeld met een mousse bal over een laag netje en op een terrein van 8,23m op 2,75m.

Aansluitend aan onze kidslessen wordt een half uur coördinatie gegeven. De tennisschool heeft voor deze formule gekozen omdat een kind onder de 10 jaar volop in zijn motorische ontwikkelingsfase zit. Op deze leeftijd zijn kinderen zeer vatbaar om te leren bewegen (rennen, stoppen, starten, springen,…), om complexere bewegingen aan te leren (agility, coördinatie) en om musculaire systemen te trainen (zoals bijvoorbeeld snelheid). Ons doel met de coördinatietraining is dus om op een speelse manier de kinderen te helpen in hun ontwikkeling van deze basiseigenschappen. Ook kunnen wij ze op deze manier leren doorzetten in moeilijke situaties en hun leren concentreren op de kern van bepaalde oefeningen. De kinderen zullen zich makkelijker kunnen aanpassen in complexere oefeningen zoals bijvoorbeeld het spelen van tennis maar ook in andere situaties van het dagelijkse leven. Het volgen van deze coördinatietraining zal dus buiten het sociale aspect van samen te spelen een snellere progressie op gebied van tennis met zich mee kunnen brengen en dus meer succeservaring voor de kinderen.

EN MEER SUCCES = MEER FUN!

Voor meer uitleg zie ook site van Tennis Vlaanderen www.tennisvlaanderen.be

 

Lesmomenten : enkel op woensdag om 13u30 en 14u30 en zaterdag om 9u30 en 10u30. Indien er voldoende kandidaten zijn kunnen we ook een groepje maken op maandag 16u30 en/of vrijdag 16u of 16u30.

Een lentecyclus van 8 lessen wordt georganiseerd van 20/4 tot 20/6. Op zaterdag 16/5 zal er geen les zijn wegens het jaarlijks open BTC-jeugdtornooi. De les van 10/6 en 13/6 zal vervangen worden door een 2u durende deelname aan de  BTC kidstoer die begeleid wordt door de trainers. Voor deze leeftijdsgroep zal deze plaatsvinden op zaterdag 13/6 van 9u30 tot 11u30u. Alle deelnemers van de lentecyclus worden hiervoor automatisch ingeschreven door de tennisschool.

Prijs 1 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 140€

Prijs 2 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 260€

Inschrijvingsformulier

ROOD

De richtleeftijd is 7 tot 9 jaar.

De juiste tennistechniek in functie van de tactiek wordt nu aangeleerd. De racketgrepen en de bovenhandse opslag worden toegevoegd aan de basisslagen. Er wordt gespeeld met een grote softbal op een terrein van 11m op 5,5m.

Aansluiten aan onze kidslessen wordt een half uur coördinatie gegeven. De tennisschool heeft voor deze formule gekozen omdat een kind onder de 10 jaar volop in zijn motorische ontwikkelingsfase zit. Op deze leeftijd zijn kinderen zeer vatbaar om te leren bewegen (rennen, stoppen, starten, springen,…), om complexere bewegingen aan te leren (agility, coördinatie) en om musculaire systemen te trainen (zoals bijvoorbeeld snelheid). Ons doel met de coördinatietraining is dus om op een speelse manier de kinderen te helpen in hun ontwikkeling van deze basiseigenschappen. Ook kunnen wij ze op deze manier leren doorzetten in moeilijke situaties en hun leren concentreren op de kern van bepaalde oefeningen. De kinderen zullen zich makkelijker kunnen aanpassen in complexere oefeningen zoals bijvoorbeeld het spelen van tennis maar ook in andere situaties van het dagelijkse leven. Het volgen van deze coördinatietraining zal dus buiten het sociale aspect van samen te spelen een snellere progressie op gebied van tennis met zich mee kunnen brengen en dus meer succeservaring voor de kinderen.

EN MEER SUCCES = MEER FUN!

Voor meer uitleg zie ook site van Tennis Vlaanderen www.tennisvlaanderen.be

Lesmomenten : enkel op woensdag om 13u30 en 14u30 en zaterdag om 9u30 en 10u30. Indien er voldoende kandidaten zijn kunnen we ook een groepje maken op maandag 16u30 en/of vrijdag 16u of 16u30.

Een lentecyclus van 8 lessen wordt georganiseerd van 20/4 tot 20/6. Op zaterdag 16/5 zal er geen les zijn wegens het jaarlijks open BTC-jeugdtornooi. De les van 10/6 en 13/6 wordt vervangen door een 2u durende deelname aan de  BTC kidstoer die begeleid wordt door de trainers. Voor deze leeftijdsgroep zal deze plaatsvinden op zaterdag 13/6 van 9u30u tot 11u30. Alle deelnemers van de lentecyclus worden hiervoor automatisch ingeschreven door de tennisschool.

Prijs 1 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 140€

Prijs 2 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 260€

Inschrijvingsformulier

ORANJE

De richtleeftijd is 9 tot 10 jaar.

Oranje is de tussenstap tussen het mini-terrein en het “grote” terrein. De aangeleerde techniek moet nu tactisch kunnen uitgevoerd worden. Er wordt gespeeld met een softbal of midi-bal op een midi-terrein van 18m op 6,5m.

Lesmomenten : enkel op woensdag tussen 13u en 19u, zaterdag tussen 9u en 14u en maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u en 18u

Een lentecyclus van 8 lessen wordt georganiseerd van 20/4 tot 20/6. Behalve op woensdag 20/5 (BTC) zal er van zaterdag 16/5  tot en met vrijdag 22/5  geen les zijn wegens het jaarlijks open BTC-jeugdtornooi. De  les van 10/6 en 13/6 wordt vervangen door een 2u durende deelname aan de  BTC kidstoer die begeleid wordt door de trainers. Voor deze leeftijdsgroep zal deze plaatsvinden op zaterdag 13/6 van 12u00 tot 14u00. Alle deelnemers van de lentecyclus worden hiervoor automatisch ingeschreven door de tennisschool.

Prijs 1u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 130€

Prijs 2u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 250€ 

Inschrijvingsformulier

GROEN

De richtleeftijd is 10 tot 12 jaar.

Tactiek wordt steeds belangrijker, alle facetten komen aan bod. Er wordt gespeeld met een overgangsbal op een groot terrein van 23,77m op 8,23m.

Lesmomenten : maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tussen 16u en 20u, woensdag tussen 13u en 19u en zaterdag tussen 9u en 14u.

Een lentecyclus van 8 lessen wordt georganiseerd van 20/4 tot 20/6. Behalve op woensdag 20/5 (BTC) zal er van zaterdag 16/5 tot en met vrijdag 22/5 geen les zijn wegens het jaarlijks open BTC-jeugdtornooi. De les van 10/6 en 13/6 wordt vervangen door een 2u durende deelname aan de  BTC kidstoer die begeleid wordt door de trainers. Voor deze leeftijdsgroep zal deze plaatsvinden op zaterdag 13/6 van 12u tot 14u. Alle deelnemers van de lentecyclus worden hiervoor automatisch ingeschreven door de tennisschool.

Prijs 1u per week (4 leerlingen per veld) : 130€

Prijs 2u per week (4 leerlingen per veld) : 250€

Inschrijvingsformulier

GEEL/MAXI-TENNIS

De richtleeftijd is 12 tot 18 jaar.

Techniek, slagen , tactiek worden verder uitgewerkt. Zoals bij de volwassenen wordt er gespeeld met een normale tennisbal op een groot terrein.

Lesmomenten : maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tussen 16u en 20u, woensdag tussen 13u en 19u en zaterdag tussen 9u en 14u.

Een lentecyclus van 8 lessen wordt georganiseerd van 20/4 tot 27/6. Van zaterdag 16/5 tot en met vrijdag 22/5 zal er geen les zijn wegens het jaarlijks open BTC-jeugdtornooi. Voor wie geel/maxi-tennis volgt op zaterdag zal de les van 13/6 verschoven worden naar zaterdag 27/6.

Prijs 1u per week (4 leerlingen per veld) : 130€

Prijs 2u per week (4 leerlingen per veld) : 250€

Inschrijvingsformulier

COMPETITIE

Alleen kinderen die geselecteerd werden door de trainers kunnen hiervoor inschrijven.

Lesmomenten : maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tussen 16u en 20u, op woensdag tussen 13u en 20u, op zaterdag tussen 9u en 17u. Er wordt een zekere flexibiliteit van de kinderen gevraagd om juiste groepen te kunnen maken.

Een lentecyclus van 8 weken wordt georganiseerd van 20/4 tot 27/6. Van zaterdag 16/5 tot en met vrijdag 22/5 zal er geen les zijn wegens het jaarlijks open BTC-jeugdtornooi. Er wordt verwacht dat de competitiespelers deelnemen aan dit jeugdtornooi, elk in hun eigen categorie. Inschrijven gebeurt via de site van Tennis Vlaanderen. Bij eventuele vragen i.v.m. de inschrijving kan hulp gevraagd worden aan de trainers. Voor wie competitie volgt op zaterdag zal de les van 13/6 verschoven worden naar zaterdag 27/6.

Tijdens de zomervakantie organiseren we voor de jeugdcompetitiespelers (alleen kinderen die competitielessen volgen kunnen hieraan deelnemen) 5 tornooistages – inschrijven kan alleen voor een volledige week, tot en met geboortejaar 2005 en met maximum klassement van 30 punten. Aantal deelnemers maximum 12 en minimum 8.

Data tornooistages :

Tornooistage 1 van 6/7 tot 10/7 (Woten en Kromveld)

Tornooistage 2 van 13/7 tot 17/7 (Machelen-Diegem en Pajottenland)

Tornooistage 3 van 3/8 tot 7/8 (SDI en TC Laeken)  

Tornooistage 4 van 17/8 tot 21/8 (Smash Londerzeel en Boom TC)

Tornooistage 5 van 24/8 tot 28/8 (Wingfield en ’t Zeen)

Onderstaande prijspaketten zijn mogelijk :

1x 1,5u per week : 200€

2x 1,5u per week : 370€

2 x 1,5u per week + 2 tornooistages (tot en met geboortejaar 2005 en max. 30 ptn klas.) : 750€

1 tornooistage : 220€

Inschrijvingsformulier

Wie kiest voor het pakket met 2×1,5u per week les + 2 tornooistages gelieve zich ook zo snel mogelijk in te schrijven voor 2 tornooistages naar keuze via rubriek stages. Het volledig pakket wordt betaald op de betaaldagen.

Wie apart inschrijft voor een tornooistage, stort een voorschot van 50€ en betaalt  het saldo op maandagmorgen van de desbetreffende stage tussen 8u30 en 9u .