Paastennisstage Jeugd, Lentecyclus jeugd, Zomertennisstages Jeugd

Vanaf  19/2/2022 kan men inschrijven voor :

Paastennisstage Jeugd

Lentecyclus Jeugd

Zomertennisstages Jeugd

Hieronder vinden jullie reeds data van de stages :

PAASSTAGE MA DI WOE DON VRIJ
1ste week 4/apr 5/apr 6/apr 7/apr 8/apr
ZOMERSTAGES
MA DI WOE DO VRIJ
RECREATIESTAGE 1 4/jul 5/jul 6/jul 7/jul 8/jul
RECREATIESTAGE 2 11/jul 12/jul 13/jul 14/jul 15/jul
RECREATIESTAGE 3 25/jul 26/jul 27/jul 28/jul 29/jul
RECREATIESTAGE 4 1/aug 2/aug 3/aug 4/aug 5/aug
RECREATIESTAGE 5 15/aug 16/aug 17/aug 18/aug 19/aug
RECREATIESTAGE 6 22/aug 23/aug 24/aug 25/aug 26/aug

Inschrijving Interclub Padel 2022

Je kan je vanaf nu tot 31 januari 2022 inschrijven voor de Schweppes Padel Voorjaarsinterclub 2022.

Nieuw in 2022!

 • De Gemengde P100 reeks wordt in het voorjaar 2022 niet meer georganiseerd.
 • Ploegen worden samengesteld op basis van de som van de klassementen van de spelers per rotatie en in elke rotatie worden de punten van de 4 opgestelde spelers opgeteld.
 • Er is geen individueel minimum of maximum klassement per reeks. Er wordt enkel rekening gehouden met het minimum en maximum aantal punten van de 4 opgestelde spelers per rotatie.Voorbeeld : P500 OPEN reeks (minimum 1700 – maximum 2200)

  Rotatie 1: P500/P400 en P400/P400 = 1700 = toegelaten

  Rotatie 2: P700/P300 en P100/P700 = 1800 = toegelaten
  Rotatie 3: P700/P700 en P300/P500 = 2200 = toegelaten

Vergeet niet je nieuw klassement te controleren op de website www.tennisvlaanderen.be, en dit te vermelden bij je inschrijving. De padelcommissie kan hiermee dan makkelijk mee aan de slag.

Voor meer info kan je een mailtje sturen naar padel@brusselsetennisclub.

Het BTC-bestuur wenst jullie allen een hoopvol, gezond en sportief 2022!

Ondanks de onnodige aandacht waar Corona in 2021 mee ging lopen, kunnen we positief terugkijken op een jaar met veel activiteit en gezelligheid! Op en naast de terreinen, op het terras én in het Clubhuis. Een pluim voor Elisa en Michael trouwens die als nieuwe uitbaters zorgden voor een nieuwe en verfrissende aanpak.

Vanuit het bestuur willen we ook alle leden speciaal bedanken voor jullie steun! Ons ledenaantal staat op een nieuw historisch record. We volgen daarmee de trend in Vlaanderen waar 2021 de geschiedenisboeken ingaat als het jaar met het meeste aantal tennis- en padelspelers ooit in Vlaanderen!

Competitiecommissie : InterClub -Tennis 2022
Inschrijven voor Interclub Tennis 2022 kan nog tot 15 januari! Iedereen zit blijkbaar vol ongeduld te wachten op de ‘Interclub Tennis Volwassenen én Jeugd 2022’, dus vergeet jullie inschrijving niet. Na 15 januari 2022 worden de inschrijvingen afgesloten. Alle info via deze link

Tennisschool
We werken vanuit de BTC-tennisschool hard aan nieuwe initiatieven die onze tennisschool nog verder kunnen versterken. We zullen jullie op de hoogte houden van de belangrijkste nieuwtjes hieromtrent.

Padel
Save The Date! Op 22 januari 2022 wordt een Padeltornooi voor BTC-clubleden georganiseerd, overdag aangevuld met een gezellige ‘Padelbar’. Verder details volgen snel, onder voorbehoud van andere evoluties.

Communicatie
De BTC communiceert met haar leden via verschillende kanalen.
Naast de website en nieuwsbrieven zijn we ook te volgen via sociale media. We delen graag fijne momenten en nieuwtjes via onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/BrusselseTennisClub/ en ook via onze Instagram-pagina https://www.instagram.com/btc_wemmel/. Niet te missen dus!

Sponsoring
Leden die interesse hebben om onze club te sponsoren kunnen dat op verschillende manieren. Dit kan momenteel zowel via het ledenboekje als de terreinen. Meer info via :

sponsors ledenboekje :
Dominique Feyten

terreinsponsors :
Bruno Tavernier
Eliane Molineaux
Nadia Bogaerts

Hou het gezond en tot gauw!

Het BTC-bestuur

Inschrijven voor Interclub Tennis 2022 kan nog tot 15 januari!

Reeds 49 inschrijvingen hebben we mogen ontvangen, en dit midden in de vierde corona-golf-periode! Een teken dat jullie vol ongeduld wachten op de ‘Interclub Tennis Volwassenen én Jeugd 2022’.

We rekenen echter op het dubbele, dus vergeet jullie inschrijving niet. Inschrijven voor de Interclubwedstrijden Tennis 2022 (respectievelijk volwassenen of jeugd) is nog mogelijk tot 15 januari 2022. Daarna worden de inschrijvingen afgesloten.

Spe(e)l(st)ers geboren in 2006 of vroeger, en die zich willen aanmelden om interclub te spelen, schrijven zich in via Invulformulier Interclub 2022 Volwassenen. (Om verschillende categorie-keuzes aan te duiden houd je de Ctrl-toets ingedrukt terwijl je de verschillende opties aanklikt.)

Jeugdleden (°2007 en later) schrijven zich in via deze link.

Jeugdleden (en hun ouders) die interesse hebben maar eerst graag nog meer info hebben over interclub kunnen hiervoor een mail sturen naar jeugdcommissie@brusselsetennisclub.be.

Klassement
Vergeet niet je nieuw klassement te controleren op de website www.tennisvlaanderen.be, en dit te vermelden bij je inschrijving. De competitiecommissie kan hiermee dan makkelijk aan de slag.

Transfer
Ken je iemand die tot vorig jaar aangesloten was bij een andere club, maar die volgend seizoen interclub met BTC wenst te spelen? Dan moet zijn / haar transfer aangevraagd worden vóór 15/01/2022. Je moet hiervoor inloggen op www.tennisvlaanderen.be, en vervolgens via “Mijn dashboard – Interclub – Transfer” (zie onderstaand – bekijk mail via browser), of door middel van het transferformulier.

Interclubleider
Jullie vormen een hechte groep die graag een eigen interclubploeg wil vormen? Dan hebben jullie er alle belang bij een interclubleider in de rangen te hebben. We kunnen slechts een beperkt aantal ploegen inschrijven voor interclub. Ploegen met een eigen interclubleider in de rangen hebben dan een (slim) voordeel.

Indien je zelf interesse hebt om de opleiding tot interclubleider te volgen (1 of 2 zaterdagvoormiddagen les, en 1 zaterdagvoormiddag examen, gepland in de maand februari), stuur je een bericht naar competitie@brusselsetennisclub.be. Wij informeren je dan waar en wanneer de opleiding doorgaat van zodra dit gecommuniceerd wordt vanuit Tennis Vlaanderen.

Inschrijven voor Interclub Tennis 2022 kan vanaf nu!Midden in de vierde corona-golf-periode een oproep doen voor de ‘Interclub Tennis’ in het voorjaar van 2022? Yes we can! Onder het motto ‘derde keer goede keer, de aanhouder wint!’
Zowel in 2020 als in 2021 werd deze competitie noodgedwongen geannuleerd. Maar in 2022 slaan we terug!

Inschrijven voor de Interclubwedstrijden Tennis 2022 (respectievelijk volwassenen of jeugd) is vanaf nu mogelijk tot en met maandag 10 januari 2022

Spe(e)l(st)ers geboren in 2006 of vroeger, en die zich willen aanmelden om interclub te spelen, schrijven zich in via Invulformulier Interclub 2022 Volwassenen. (Om verschillende categorie-keuzes aan te duiden houd je de Ctrl-toets ingedrukt terwijl je de verschillende opties aanklikt.)

Jeugdleden (°2007 en later) schrijven zich in via deze link.

Jeugdleden (en hun ouders) die interesse hebben maar eerst graag nog meer info hebben over interclub kunnen hiervoor een mail sturen naar jeugdcommissie@brusselsetennisclub.be


Klassement
Vergeet niet je nieuw klassement te controleren op de website www.tennisvlaanderen.be, en dit te vermelden bij je inschrijving. De competitiecommissie kan hiermee dan makkelijk aan de slag.

Transfer
Ken je iemand die tot vorig jaar aangesloten was bij een andere club, maar die volgend seizoen interclub met BTC wenst te spelen? Dan moet zijn / haar transfer aangevraagd worden vóór 15/01/2022. Je moet hiervoor inloggen op www.tennisvlaanderen.be, en vervolgens via “Mijn dashboard – Interclub – Transfer” (zie onderstaand – bekijk mail via browser), of door middel van het transferformulier.


Interclubleider
Jullie vormen een hechte groep die graag een eigen interclubploeg wil vormen? Dan hebben jullie er alle belang bij een interclubleider in de rangen te hebben. We kunnen slechts een beperkt aantal ploegen inschrijven voor interclub. Ploegen met een eigen interclubleider in de rangen hebben dan een (slim) voordeel.

Indien je zelf interesse hebt om de opleiding tot interclubleider te volgen (1 of 2 zaterdagvoormiddagen les, en 1 zaterdagvoormiddag examen, gepland in de maand februari), stuur je een bericht naar competitie@brusselsetennisclub.be . Wij informeren je dan waar en wanneer de opleiding doorgaat van zodra dit gecommuniceerd wordt vanuit Tennis  Vlaanderen.

We wensen jullie alvast een veilige en gezellige eindejaarsperiode en geven graag afspraak in 2022 op de BTC!

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop BTC

Preambule

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relaties tussen de site www.brusselsetennisclub.be (BTC)en zijn klanten. Elke door de consument bevestigde bestelling impliceert zijn onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd door BTC. In dit geval zullen de toepasselijke voorwaarden deze zijn die van kracht zijn op de site op het moment van validatie van de bestelling door de consument.

1. Aanvaarding van de voorwaarden

De klant erkent op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling kennis te hebben genomen van de bijzondere verkoopvoorwaarden die op dit scherm zijn vermeld en verklaart uitdrukkelijk dat hij deze zonder voorbehoud aanvaardt.

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relaties tussen BTC en zijn klant, waarbij beide partijen ze zonder voorbehoud aanvaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die in enig ander document voorkomen, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking.

2. Producten

De foto’s ter illustratie van de producten maken geen deel uit van het contract. Als daar fouten worden geïntroduceerd, kan in geen geval de verantwoordelijkheid van BTC niet worden gepleegd.

3. Bestel

De automatische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.BTC bevestigt de aanvaarding van de bestelling aan de klant op het e-mailadres dat de klant heeft meegedeeld. De verkoop wordt pas gesloten na de bevestiging van de bestelling. BTC behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren van een klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling. De door de koper bij het plaatsen van een bestelling verstrekte gegevens zijn bindend voor de koper: in geval van een fout in het adres van de geadresseerde kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het product te leveren.
EIGENDOMSVOORBEHOUD:

Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor tot de betaling van de prijs door de koper. Ons recht van terugvordering geldt zowel voor de goederen als voor hun prijs indien zij reeds werden doorverkocht (wet van 12 mei 1980).

4. Levering

Na bevestiging van de bestelling verbindt BTC zich ertoe alle door de koper bestelde referenties binnen maximaal 24 uur aan zijn vervoerder te leveren. De vervoerder verbindt zich ertoe de bestelling af te leveren op het door BTC opgegeven adres van de koper.
Alle bij BTC geplaatste bestellingen zijn bestemd voor persoonlijk gebruik van de klant, het is de klant of de ontvanger van de producten verboden de producten geheel of gedeeltelijk door te verkopen. BTC zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor de betaling van belastingen indien de cliënt deze niet betaalt.

De levering geschiedt na ontvangst van de betaling door de door de klant gekozen vervoerder. De levering geschiedt door overhandiging van het product rechtstreeks aan de aangekondigde ontvanger, of in geval van afwezigheid, aan een andere door de klant gemachtigde persoon. Eventuele vertragingen geven de koper niet het recht schadevergoeding te eisen.

Geen leveringen buiten België.

In geval van zichtbare gebreken heeft de koper het recht de goederen terug te zenden onder de in dit document vermelde voorwaarden.
Oorlog, oproer, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid van bevoorrading worden beschouwd als gevallen van overmacht die de verkoper ontslaan van zijn verplichting tot levering. Goederen reizen altijd op risico van de ontvanger. Controleer altijd uw pakket bij aankomst. U beschikt over een termijn van 48 uur om eventueel voorbehoud te maken bij de vervoerder in geval van tekorten of beschadigingen.
Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling in verschillende delen aan de klant worden geleverd. In dit geval betaalt de klant slechts voor één levering. Indien de klant twee leveringen wenst, moet hij twee bestellingen plaatsen, met de daaraan verbonden leveringskosten.

5. Terugtrekking

U heeft 30 dagen de tijd (vanaf ontvangst van de artikelen) om te beslissen. In geval van omruiling of terugbetaling, stuurt u het nieuwe artikel of de nieuwe artikelen in hun oorspronkelijke verpakking, intact, vergezeld van alle mogelijke accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentatie terug naar het volgende adres

Brusselse Tennisclub tav webshop
Neerhoflaan 22
1780 Wemmel

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht is BTC verplicht tot kosteloze terugbetaling van de door de opdrachtgever betaalde bedragen, met uitzondering van de retourkosten en de kosten van de betalingscommissie. Als de klant heeft geprofiteerd van gratis verzending, brengen wij dit deel in mindering op de terugbetaling of creditnota. De terugbetaling zal binnen maximaal 15 dagen plaatsvinden.

Indien de verpakking beschadigd is waardoor de verkoop wordt bemoeilijkt, zal BTC een creditnota uitschrijven voor het bedrag van de aankoop.

Een door de klant gepersonaliseerd product kan niet worden teruggezonden of terugbetaald, behalve in geval van een probleem in verband met de garantie.

6. Prijs

De prijs is uitgedrukt in euro.
De op de productbladen vermelde prijs is exclusief transport.
De prijs vermeld in de orderbevestiging is de definitieve prijs, uitgedrukt alle taksen inbegrepen en inclusief BTW voor België. Deze prijs omvat de prijs van de produkten, de behandelings-, verpakkings- en opslagkosten van de produkten, het vervoer en de inbedrijfstellingskosten.

7. Betaling

De prijs die aan de klant wordt gefactureerd is de prijs die wordt vermeld op de door BTC verzonden orderbevestiging.
De prijs van de producten is contant betaalbaar op de dag van de effectieve bestelling.
Betaling geschiedt via Mollie.
Bovendien behoudt BTC zich het recht voor een bestelling te weigeren van een klant met wie een geschil bestaat.

8. Geschillen

Het onderhavige contract is onderworpen aan het Belgische recht. BTC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, zowel materieel als immaterieel of fysiek, die het gevolg zou kunnen zijn van een slechte werking of een verkeerd gebruik van de op de markt gebrachte producten. Hetzelfde geldt voor de eventuele wijzigingen van de producten die door de fabrikanten worden aangebracht. De verantwoordelijkheid van BTC zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden getrokken voor eenvoudige fouten of weglatingen die ondanks alle voorzorgsmaatregelen bij de presentatie van de producten konden blijven bestaan. In geval van moeilijkheden bij de toepassing van dit contract, heeft de koper de mogelijkheid om, vóór enige gerechtelijke actie, een minnelijke schikking te treffen, met name met de hulp van : een beroepsvereniging van de branche, een consumentenvereniging of een ander advies van zijn keuze. Er wordt aan herinnerd dat het zoeken naar een minnelijke schikking de “korte duur” van de wettelijke garantie, noch de duur van de contractuele garantie onderbreekt. Er zij aan herinnerd dat als algemene regel en onder voorbehoud van de beoordeling van de rechtbanken, de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst met betrekking tot de contractuele garantie veronderstelt dat de koper zijn financiële verbintenissen ten aanzien van de verkoper nakomt.

Klachten of geschillen zullen altijd met welwillende welwillendheid worden behandeld, waarbij steeds wordt uitgegaan van de goede trouw van degenen die de moeite nemen om hun situatie uit te leggen. In geval van een geschil neemt de klant eerst contact op met BTC om een minnelijke schikking te treffen. Bij gebreke daarvan is de rechtbank van koophandel de enige bevoegde rechter, ongeacht de plaats van levering en de aanvaarde wijze van betaling. De garantie dekt de verzendkosten niet. Verzendkosten voor retourzending zijn voor rekening van BTC, indien het product nog onder garantie valt.

9. Garantie

BTC zal niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet respecteren van de geldende reglementaire en wettelijke bepalingen, de verantwoordelijkheid van BTC is systematisch beperkt tot de waarde van het product in kwestie, waarde op de datum van verkoop en dit zonder mogelijkheid van verhaal ten opzichte van het merk of de firma die het product produceert.
In ieder geval geniet de klant de wettelijke garantie van uitzetting en verborgen gebreken (Art.1625 en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Op voorwaarde dat de koper het verborgen gebrek bewijst, moet de rechtsvordering wegens verborgen gebrek door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het verborgen gebrek (art. 1648 van het Burgerlijk Wetboek)

Wij delen u mede dat:

– U kunt het zelf naar BTC sturen, goed verpakt, met een kopie van uw aankoopfactuur en een brief waarin u het defect uitlegt.

De garantie dekt geen verzendkosten. BTC is verantwoordelijk voor de kosten van retourzending indien het product nog onder garantie valt.

U kunt ons bereiken per e-mail op webshop@brusselsetennisclub.be (antwoord binnen de dag).

10. Wettelijke informatie

De persoonlijke gegevens die in het kader van de verkoop op afstand worden verzameld, zijn verplicht, aangezien deze gegevens onontbeerlijk zijn voor de verwerking en levering van bestellingen, en voor het opstellen van facturen en garantiecontracten. Als u deze informatie niet verstrekt, wordt de bestelling niet gevalideerd.  BTC verbindt zich ertoe de coördinaten van zijn klanten niet gratis of tegen vergoeding aan een derde mee te delen.

Clubinfo omtrent het Winterseizoen 2021-2022.

Het winterseizoen is ondertussen alweer een maand ver! Een goede gelegenheid om bepaalde richtlijnen op te frissen en andere weetjes.

Richtlijnen voor het gebruik van de Tennishal

Spelers van de hal zijn allemaal lovend over onze unieke tennisvloer. We willen ze graag in deze uitmuntende staat houden. We vragen daarom aan iedereen, en bijzonder aan alle titularissen, rekening te houden met de volgende richtlijnen :

 • Je kan spelen met standaard tennisschoenen, er is geen speciaal schoeisel nodig.
 • Veeg goed je voeten aan de matten aan de deur.
 • Je veegt het terrein na het spelen met de beschikbare borstels, en dit in een cirkelvormig traject om de korrels zoveel mogelijk op het terrein te houden.
 • Vergeet niet al de lichten te doven wanneer je als laatste de hal zou verlaten.

Netheid op de club, binnen én buiten.

Ook ons vernieuwd clubhuis krijgt vele mooie complimenten, en een gezellige drukte houdt er permanentie. We willen vragen dat alle spelers in de Ballon goed hun schoenen borstelen aan de beschikbare matten voor de deur, voordat men het clubhuis binnengaat zonder een spoor van gravel achter te laten. De après-tennis is leuker in een proper clubhuis, niet waar?

Ook voor de netheid buiten willen we graag beroep doen op het engagement van élk lid. De afvalcontainers op het terrein zijn bestemd voor het afval uit het clubhuis. We merken echter dat hier ook oude tennisballen en blikken in worden gedumpt. Dat is niet de bedoeling! Deze zaken kunnen jullie kwijt in de beschikbare vuilbakken. Zijn deze vol? Laat het dan even weten zodat ze snel geledigd kunnen worden, maar gooi ze alsjeblieft niet elders weg!

Ook de vrije ruimtes naast de tennis- en padelterreinen houden we graag netjes. Zorg zeker dat er geen plastieken flesjes of blikjes achter blijven liggen na de matchen. De mensen die na jullie komen willen ook graag toekomen op een nette ondergrond.

Mogelijkheden om vrije uren in de hal (betalend) te reserveren

Willen jullie nog een vast uur in de hal reserveren? Contacteer Hubert via winter@brusselsetennisclub.be of 0475/935.237 voor méér info. Wist je trouwens dat je ook vrije uren in de hal Online kan reserveren? De vraag tot betaling wordt achteraf via mail naar je toegestuurd.